Hudobný život Viliama Hafnera doznel

V piatok 1. novembra prišiel kultúrny svet o čestného obyvateľa obce Cífer Viliama Hafnera (86).
Anna Stankayová 04.11.2019
Hudobný život Viliama Hafnera doznel

Kultúrna osobnosť obce Cífer Viliam Hafner sa celý život venoval hudbe. Snímka: KN/Mária Bilá

Po ukončení štúdia na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa dostal v roku 1958 do Humenného, kde popri lekárskej práci založil Humenskú hudobnú jar.

Po 24 rokoch sa vrátil do Cífera, kde v roku 1984 obnovil činnosť Cíferského speváckeho zboru a stal sa jeho dirigentom, ktorým bol do konca svojho života. Popri tom bol organistom v Kostole sv. Michala Archanjela a hoci nikdy profesionálne hudbu neštudoval, sprevádzala ho počas celoživotnej púte. Aj jeho posledná cesta smerovala na piatkovú rannú svätú omšu, na ktorej mal, ako vždy, hrať. 

Založil Spolok priateľov hudby a od roku 1986 sa píše história Cíferskej hudobnej jari, ktorá je medzi dedinskými obcami unikátom. Počas 34 ročníkov hostila desiatky hudobníkov nielen zo Slovenska, ale tiež z Nórska, Holandska i z USA. Spolu s Humenskou hudobnou jarou existujú doteraz.

V roku 1998 odznel Viliamovi Hafnerovi prvý Jesenný cyklus koncertov, túto jeseň prebieha jeho 22. ročník. 

Dostal niekoľko ocenení, Zlatú medailu Matice Slovenskej (2011) či v roku 2018 Cenu Fra Angelica, ktorú udeľuje Rada KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru. 

Držal sa motta: „Choď, chlapče, buď šťastný a obšťastňuj aj iných! Niet nad to nič krajšieho“ (Ludwig van Beethoven).

Jeho nesplneným snom bolo zriadenie obecného múzea v Cíferi i vystúpenie Slovenskej filharmónie na Cíferskej hudobnej jari. 

Posledná rozlúčka s kultúrnou osobnosťou obce Cífer Viliamom Hafnerom bude v utorok 5. novembra o 14.00 v Kostole sv. Michala Archanjela v Cíferi.  Pochovaný bude na starom cintoríne v Cíferi.