Iba pravda nás vyslobodí

Arcibiskup Ján Babjak počas národnej púte v Nitre upozornil, že nie ľudia určujú, čo je morálne a čo nemorálne, ale Boh.
Ján Lauko 05.07.2018
Iba pravda nás vyslobodí

Snímka: Marek Mucha

Svätoplukovo námestie v Nitre privítalo 5. júla Národnú púť k svätým Cyrilovi a Metodovi. Na slávnosti sa spolu s veriacimi zišli aj takmer všetci slovenskí biskupi, keďže predošlé dni strávili v Nitre na plenárnom zasadnutí KBS. Hlavným celebrantom bol prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak.

Hlava Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku sa prihovorila i v homílii. S odkazom na solúnskych vierozvestov poznamenal, že i dnes naša krajina potrebuje zodpovedných vodcov, ktorým by bytostne išlo o náš ľud, pre ktorý by boli ochotní namáhať sa a prinášať aj veľké obety. „Takých duchovných i svetských vodcov potrebuje Slovensko, aby sme nemuseli zapierať sami seba, aby nami nikto nemohol manipulovať a nanucovať nám neprijateľné zákony, na úsvite tretieho tisícročia,“ uviedol arcibiskup a dodal: „Bratia a sestry, Slováci, Rusíni, Maďari, a ľudia iných národností žijúci na slobodnom Slovensku, zostaňme sami sebou, nedovoľme, aby nám iní nanucovali ako máme žiť, aby nám určovali, aké majú byť naše manželstvá, koľko môžu mať detí, ako a čo sa majú naše deti v škole učiť, komu a čo máme veriť.“

 

Zdeformované svedomie

Arcibiskup Babjak oslovil novinárov s výzvou, aby ich práca bola postavená na pravde a nie na polopravdách a klamstvách. „Lebo iba pravda nás vyslobodí. Veď vy nielen informujete široké masy ľudí, ale ich aj formujete.“ Aj solúnski bratia podľa slov arcibiskupa Babjaka formovali svedomie našich predkov Slovanov. „A to je veľmi potrebné aj dnes, lebo mnohí ľudia majú svedomie veľmi pokrivené, ba až zdeformované. Veď ako by mohli takto prekrúcať pravdu, ako sa to dnes deje. To, čo bolo morálne, už nie je morálne. To, čo bolo nemorálne, už sa stalo morálnym a chcú to vyhlásiť dokonca za normálne. Ale nedajme sa pomýliť. To nie my ľudia určujeme, čo je morálne a nemorálne, ale Boh, ktorý zapísal a zakódoval toto poznanie do ľudského srdca a do svedomia človeka. Hoci sa hovorí, že 100-krát opakovaná lož sa stane pravdou, nie! Nikdy sa pravdou nestane, aj keby ju ľudia odhlasovali v parlamente. Hriech zostane stále hriechom a musíme sa mu vyhýbať a odmietať ho.“

Upozornil tiež na to, že i kresťania si zvykli robiť kompromisy so zlom. „My už robíme kompromisy so zlom aj tam, kde je pravda veľmi jasná, hoci sa ju niektorí snažia zahmliť... Nazvime veci pravým menom, nehrajme sa na moderných, kultúrnych a civilizovaných, a pritom upadáme do nekultúry, do novodobového pohanstva, ktoré už raz bolo v našej krajine vykorenené cyrilo-metodskou misiou. Spamätajme sa, veď upadáme na morálne dno, ktoré ešte nikoho neurobilo šťastným. Spamätajme sa, kým nie je neskoro,“ vyzval arcibiskup Babjak.

Na konci svätej omše predstavili známku, ktorú vydala Slovenská republika spolu s Mestským štátom Vatikán, a to pri príležitosti 1150. výročia uznania slovanského jazyka za štvrtý liturgický. Autorom známky je Dušan Kállay a rytecký prepis vyhotovil František Horniak.

 

Slávnosť aj v Terchovej

Úctu solúnskym vierozvestom vzdali aj veriaci v Terchovej počas tradičných cyrilo-metodských dní (3. – 5. júla). Tie sa tento rok konali už 29. raz. Vyvrcholili procesiou veriacich na vrch Oravcové, kde žilinský biskup Tomáš Galis slúžil slávnostnú svätú omšu. Úplnú bodku za trojdním dal galakoncert Štátneho komorného orchestra Žilina v miestnom Kostole sv. Cyrila a Metoda.