Investujme čas do vzťahov

Na slávnosť Bohorodičky sa v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach prihovoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.
TK KBS 02.01.2019
Investujme čas do vzťahov

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober / Snímka: www.ke-arcidieceza.sk

Arcibiskup Bober v homílii zdôraznil, že to, čo zostáva natrvalo a navždy nás ovplyvňuje, sú predovšetkým vzťahy. „Vzťahy k Bohu, k ľuďom a k sebe samým. Keď naplníme čas nového roka dobrými vzťahmi, nemusíme sa báť, že sa budeme hnať za zbytočnosťami a zmeškáme niečo podstatné.“

Ako ďalej uviedol, Narodenie Pána je veľkým sviatkom Božej blízkosti a lásky. „Boh cez svojho Syna Ježiša Krista chce s nami žiť a vytvárať živé vzťahy. To si vyžaduje našu dôveru a odovzdanosť. Presne takú, akú mala Panna Mária Bohorodička, ktorá nosila Božieho Syna pod srdcom. Preto ju máme pred očami v prvý deň roka ako náš vzor vo viere. Ona nám pripomína, že bez Božej lásky sa tá naša, ľudská, rýchlo vyčerpá a vychladne. A naozaj, keď si vieme nájsť čas a načerpať silu z Boha, ktorý je láska, potom sa dokážeme doslova rozdávať pri stretnutiach s inými ľuďmi.“

Arcibiskup Bober podotkol, že od našich konkrétnych medziľudských vzťahov bude závisieť, aký bude nastávajúci rok. „Či bude dobrý, alebo zlý. Či bude požehnaný, radostný, alebo nedajbože smutný. Sú veci, ktoré ovplyvniť nemôžeme, no sila modlitby a Eucharistie, pravdivosť našich slov, dobrota nášho srdca, dobré slovo, solidarita, slušnosť, nezištnosť a obetavosť pre iných – to všetko sa môže stať svetlom pre ľudí, ktorí si sami nevedia pomôcť, alebo sa trápia v živote.“

Košický arcibiskup veriacich povzbudil, aby všetok čas, ktorý im Pán ešte dopraje, investovali najmä do vzťahov. „Stávajme sa viac podobnými Ježišovi. Postavme ďalší rok na tom, čo pretrvá večnosť. Postavme svoj život na láske!“