Spomínali sme na Jána Pavla II.

Sto rokov od narodenia Jána Pavla II. si rozličnými spôsobmi pripomenuli na viacerých miestach Slovenska. Slávili sa spomienkové sväté omše a bola vydaná poštová známka i pečiatka.
TK KBS 25.05.2020
Spomínali sme na Jána Pavla II.

V nitrianskej katedrále požehnali známku a pečiatku sv. Jána Pavla II. / Snímka: Tibor Ujlacký


„Svätý Ján Pavol II. sa uprostred vás cítil ako doma. Veľmi si vážil priateľstvo so slovenským národom. Veď nás spájajú mnohoraké väzby vo veľkej rodine Slovanov. Svätý Otec sa cítil členom tejto duchovnej rodiny. Bol vaším bratom vďaka spoločným koreňom kultúry, podobnému jazyku i viere v Ježiša Krista. Môžem dosvedčiť, že jeho láska k statočnému národu Slovákov bola verná a hlboká,“ uviedol bývalý osobný tajomník Jána Pavla II., kardinál Stanisław Dziwisz v rozhovore pre TK KBS pri príležitosti výročia.

Jeho slová o priateľstve so slovenským národom dokazujú aj apoštolské cesty Jána Pavla II., keď na Slovensko počas pontifikátu prišiel až trikrát. I v dejiskách týchto návštev spomínali na obľúbeného pápeža.


Rožňava

V Rožňave na Podrákoši, kde Ján Pavol II. slávil svätú omšu 13. septembra 2003, rok po návšteve vyrástol pamätník. Práve tam v deň výročia rožňavský biskup Stanislav Stolárik slúžil svätú omšu. Keďže priestranstvo okolo pamätníka je veľké, mohli prísť všetci veriaci, ktorí chceli. Na svätej omši sa zúčastnilo vyše sto ľudí. Na otázku otca biskupa, ktorú položil v úvode svätej omše: „Koľkí z prítomných sa zúčastnili v roku 2003 na svätej omši so sv. Jánom Pavlom II.?“, sa zdvihlo mnoho rúk.


Banská Bystrica

Banskobystrická diecéza si pripomenula sté výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. svätou omšou v Katedrále sv. Františka Xaverského. Svätej omši predsedal banskobystrický biskup Marián Chovanec. Vyjadril radosť z takého veľkého svätca, ktorého Boh daroval Cirkvi a ktorý osobne navštívil Banskú Bystricu 12. septembra 2003. V závere svätej omše biskup Chovanec poďakoval za dar pápeža Jána Pavla II., ktorý aj jeho samotného v roku 1999 vymenoval za biskupa.


Trnava

V Bazilike sv. Mikuláša slávili ďakovnú svätú omšu za účasti farníkov, ako aj rodín z Inštitútu sv. Jána Pavla II. pre manželstvo a rodinu. Bohoslužbu celebroval trnavský dekan a riaditeľ inštitútu Stanislav Vojtko. Po svätej omši sa v bazilike konalo spomienkové stretnutie spojené s premietaním krátkych filmov. Historickú návštevu Jána Pavla II. v Trnave v septembri 2003, keď sa Svätý Otec modlil pri milostivom obraze Panny Márie Trnavskej, pripomenulo video a dialóg dekana Stanislava Vojtka s bývalým primátorom Trnavy Štefanom Bošnákom.


Nitra

V Katedrále sv. Emeráma, ktorú Ján Pavol II. navštívil 30. júna 1995, slávil spomienkovú svätú omšu veľprepošt Nitrianskej sídelnej kapituly Štefan Vallo. V závere bohoslužby predstavil jeho brat Ján Vallo, ktorý je predsedom Spoločenstva kresťanskej filatelie na Slovensku, poštovú známku a príležitostnú poštovú pečiatku. Tie boli vydané pri príležitosti výročia, pričom veľprepošt Štefan Vallo známku aj slávnostne požehnal. Okrem toho sa v nitrianskej katedrále konal koncert s názvom Vďaka, Slovensko!, ktorý bol okrem oslavy výročia aj poďakovaním občanom Slovenska za obetavosť a solidaritu počas koronavírusovej pandémie.


Kuchyňa

Sto rokov od narodenia Jána Pavla II. si pripomenuli aj vo vojenskej Farnosti sv. Jána Pavla II. pri vojenskom útvare 1201 Kuchyňa. Ide o jedinú vojenskú farnosť na Slovensku, ktorá je zasvätená tomuto svätcovi. Svätú omšu slúžil Slavko Ganaj, štábny kaplán vojenskej farnosti.