Jána Kuboša vysvätili za biskupa

Spišská diecéza má nového pomocného biskupa. Stal sa ním rodák z Nižnej na Orave, doterajší farár a dekan v Kežmarku Ján Kuboš, ktorého do funkcie 25. marca vymenoval Svätý Otec František. Vysvätili ho v deň jeho menín, na sviatok Narodenia svätého Jána Krstiteľa vkladaním rúk a konsekračnou modlitbou v Katedrále sv. Martina v Spišskej Kapitule.
TK KBS 24.06.2020
Jána Kuboša vysvätili za biskupa

Ján Kuboš v areáli Spišského biskupstva / Snímka: Martin Magda


Vysviacka biskupa sa začala po prečítaní evanjelia spevom Veni Creator Spiritus (Príď, Duchu Svätý). Hlavným svätiteľom bol biskup Štefan Sečka, spolusvätiteľmi apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello a emeritný pomocný biskup Spišskej diecézy Andrej Imrich.

V homílii sa prihovoril hlavný svätiteľ. „Svätý Otec František často žiada od nás kňazov: ,Buďte pastiermi, ktorých bude cítiť vôňou po ovciach.‘ Milý spolubrat Ján, želám a vyprosujem ti, aby si aj ty v svojom poslaní napĺňal tieto slová pápeža, ktorý ťa vybral za pomocného biskupa pre našu diecézu. Rob to v duchu svojho biskupského hesla: ,v každej dobrote, spravodlivosti a pravde,‘“ odkázal novému biskupovi Štefan Sečka.


Služba v náročných časoch

Ako ďalej dodal, pred biskupom Kubošom bude od prvého dňa stáť náročná úloha, o ktorej hovorí apoštol Pavol svojmu spolupracovníkovi Timotejovi: „Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé účenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši“ (2 Tim 4, 2 – 3).

„Drahý spolubrat, vstupuješ do služby biskupa pre náročné časy, keď sám na vlastnej koži zažiješ realitu týchto slov. Zakúsiš kritiku, neprijatie a odmietnutie pre svoju vernosť Cirkvi. Keď prídu tie chvíle, povzbudzujem ťa slovami apoštola Pavla, ktorými ďalej vyzýva Timoteja: ,Znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.‘“


Úlohy nového biskupa

V homílii biskup Sečka pripomenul aj erb nového biskupa, v ktorom sa nachádza katedrálny Chrám svätého Martina. „Nech ti pripomína tvoje spojenie a službu pre dobro Božieho ľudu Spišskej diecézy. V prvom rade ja sám sa budem opierať o tvoju ochotu, spoluprácu i radu. V tvojej osobe prichádza pre diecézu nová sila. Verím, že aj nové nadšenie a horlivosť.

Pri správe Spišskej diecézy mi v tvojej osobe prichádza pomoc. Vzhľadom na veľkosť diecézy, pribúdajúce úlohy, ale aj pre moje ubúdajúce sily potrebujem, aby sa zabezpečila duchovná starostlivosť o veriacich. V rámci tvojej služby pomocného biskupa ti osobitným spôsobom zverujem starostlivosť o kňazskú formáciu,“ ozrejmil spišský biskup úlohy nového pomocného biskupa.


Prevzal biskupské insígnie

Slávnosť pokračovala prečítaním slovenského a latinského textu buly o vymenovaní nového biskupa. Nasledoval sľub Jána Kuboša, litániové vzývanie, akt vkladania rúk hlavného svätiteľa i zvyšných biskupov a konsekračná modlitba. Nový biskup zároveň prevzal evanjeliár a biskupské insígnie – prsteň, mitru a biskupskú berlu.

Biskupovi Jánovi Kubošovi do novej pastierskej služby popriali veľa duchovných síl biskup Sečka, apoštolský nuncius, predseda KBS Stanislav Zvolenský a na slávnosti prečítali aj pozdrav kardinála Jozefa Tomka.