Jána Vojtaššáka vnímajme v kontexte doby

V posledných týždňoch priniesli viaceré slovenské periodiká negatívne ladené články o biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Spišské biskupstvo v reakcii pripomína, že Ján Vojtaššák nebol politik, ale biskup a z tohto aspektu treba chápať aj jeho konanie.
Anna Stankayová 08.06.2021
Jána Vojtaššáka vnímajme v kontexte doby

Viaceré denníky spochybňujú biskupovu osobnosť a pokračovať v procese jeho blahorečenia považujú za bezdôvodné. Spišské biskupstvo si uvedomuje zložitosť obdobia druhej svetovej vojny a nevyhýba sa kritike. Každá jednostranná a účelová interpretácia je však podľa neho „škodlivá a neumožňuje vyrovnať sa so zložitou dobou, v ktorej žil slovenský národ“.

V stanovisku, pod ktoré sa podpísal administrátor Spišskej diecézy Ján Kuboš a postulátor procesu blahorečenia Peter Jurčaga, sa píše: „Život Božieho sluhu biskupa Jána Vojtaššáka je potrebné vnímať v jeho celistvosti a smerovaní k svätosti so všetkými kladmi i nedostatkami. Veď svätí našej Katolíckej cirkvi nie sú vzdušné bytosti, ale živí ľudia.

Vytrhnúť istý úsek života alebo jeden problém zo života osobnosti nie je cesta k pravde a objektivite, ale k deformovanému a nepravdivému obrazu tejto osobnosti. Cesta Božieho sluhu Jána Vojtaššáka sa nezastavila v roku 1945, ale smerovala k mučeníctvu, k obeti života za Krista a Cirkev.“

Ďalej argumentujú, že Ján Vojtaššák bol v roku 1990 rehabilitovaný a jeho meno sa očistilo od všetkých nepravdivých obvinení. Proces blahorečenia biskupa Jána Vojtaššáka pokračuje rímskou fázou.

„Nevyhýbame sa rôznosti pohľadov na osobnosť Božieho sluhu Jána Vojtaššáka. Takáto rôznosť je prirodzená najmä vzhľadom na zložitú dobu, v ktorej žil,“ dodáva Spišské biskupstvo.