Jasovské opátstvo oslávilo sviatok zakladateľa Rádu premonštrátov

Každoročne si Cirkev 6. júna spomína na svätého Norberta, biskupa. Dielo zakladateľa Rádu premonštrátov si pripomenuli i v jasovskom opátstve. Pôvodne zamýšľaný kultúrny program pri príležitosti sviatku svätého Norberta bol z dôvodu pandemickej situácie presunutý na 3. a 4. júla. Napriek tomu sa však v Jasove konali dôstojné oslavy tejto dôležitej slávnosti.
Jozef Vaško 15.06.2021
Jasovské opátstvo oslávilo sviatok zakladateľa Rádu premonštrátov

Jasovský opát Ambróz Martin Štrbák vyzdvihol dielo svätého Norberta. Snímka: Alex Marko

V opátskom chráme predsedal slávnostnej svätej omši opát Ambróz Martin Štrbák, OPraem, ktorý sa v homílii zaoberal myšlienkami svätého Norberta. „Svätý Norbert dbal o čistotu pri oltári. Nemyslel tým však fyzickú čistotu, ale čistotu liturgie, ktorá v tom čase podliehala rôznym nešvárom.

Okrem svätej omše mal na mysli i modlitbu liturgie hodín. Liturgia v jeho ponímaní bola ako pľúca: jedna strana je svätá omša a druhá strana predstavuje liturgiu hodín. Dbal tiež o kajúcnosť, ktorá je asi najťažšia, pretože rehoľné spoločenstvo nie je ideálne a ako v každej rodine, aj v tej rehoľnej to občas zaiskrí.

Úžasným momentom, ku ktorému nás svätý Norbert nabáda, je pohostinnosť. Žiada nás, aby sme ku každému hosťovi pristupovali ako k členovi svojej rodiny, ako k členovi nášho spoločenstva.“

Program osláv sviatku svätého Norberta vyvrcholil slávnostnou svätou omšou v tradičnom rímskom ríte, ktorú jasovský opát slávil v Chráme Najsvätejšej Trojice v Košiciach. Pri bohoslužbe zaznela dosiaľ neuvedená Omša C dur jasovského skladateľa Ľudovíta Skalníka, OPraem, v podaní orchestra Štátneho divadla v Košiciach pod taktovkou Adriána Harvana a so sólistami Luciou Knotekovou, Gabrielou Hűbnerovou, Maksymom Kutsenkom a Mariánom Lukáčom.

Svätý Norbert sa narodil v roku 1080 v meste Xanten. V roku 1115 na ceste do mesta Vreden zažil zázračné obrátenie podobné apoštolovi Pavlovi. Zmenil svoj život, v jednom dni prijal diakonské i kňazské svätenie a putoval po Európe ako kazateľ.

V roku 1120 sa usadil v Diecéze Laon, kde založil opátstvo v Prémontré, v ktorom o rok neskôr zložil so svojimi druhmi rehoľné sľuby. Táto udalosť sa považuje za založenie rehole.