Je čas duchovne rásť

Hovorca KBS MARTIN KRAMARA odpovedal KN na niekoľko otázok týkajúcich sa praktizovania viery v týchto dňoch, keď platia preventívne opatrenia. 
Ján Lauko 23.03.2020
Je čas duchovne rásť


Aké možnosti máme, ak sa chceme v týchto dňoch a pred Veľkou nocou vyspovedať?
Individuálne sväté spovede na požiadanie nie sú zakázané, neodporúča sa však organizovať spoločné spovede. Spovedať sa má prednostne v spovedniciach, ktoré sú opatrené mriežkou - a na tú treba dať priesvitnú zábranu. Prosíme zároveň veriacich, aby brali ohľad na výnimočnú situáciu a na to, že aj kňazi môžu ochorieť, a potom už nebudú k dispozícii ani tým, čo sa ocitnú v ohrození života. Nemôžeme si v týchto okolnostiach všetci žiadať všetko, na čo sme bežne zvyknutí.


Čo ak sa nám nepodarí ísť na svätú spoveď?
V tejto situácii je dôležité zachovať si alebo znova nadobudnúť posväcujúcu milosť. Nesmieme sa duchovne opustiť ani „spustiť“. Práve naopak, teraz je čas duchovne bojovať aj duchovne rásť. Obrátiť sa, priblížiť sa k Bohu, prosiť o pomoc. Nie hrešiť. Je možné, že pre opatrenia, najmä v prvých týždňoch, sa nebude dať ísť tak rýchlo na svätú spoveď ako zvyčajne. To však treba vziať ako príležitosť: na častejšie spytovanie svedomia, vzbudzovanie dokonalej ľútosti – s predsavzatím ísť na spoveď, keď to bude možné. Možné bez toho, aby som uvádzal do nadmerného rizika seba, druhých či samotného kňaza. Trpezlivosť, aj v tomto ohľade, patrí ku skúške, ktorú teraz podstupujeme.

Možno nie každý v tejto situácii stihne fyzicky pristúpiť k spovedi pred Veľkou nocou, ale to neznamená, že po nej už spoveď netreba. Veľkonočné obdobie, ktoré trvá dlhšie než Pôstne obdobie, je na spoveď takisto vhodné. Kňazi sa vo viacerých kostoloch snažia poskytnúť spovednú službu aj teraz.

Ak ideme teraz na spoveď, je potrebné zachovať odporúčané pravidlá prevencie. Mali by sme si zaobstarať rúško, ktoré zakrýva nos a ústa. Ak čakáme v rade, treba zachovať väčšie odstupy, aspoň 1,5 metra. Ak je kostol malý, treba počkať v odstupoch vonku. Je tiež potrebné, aby kňazovi niekto pomáhal spoveď organizovať, aby sa zachovali pravidlá. Pokyny tohto pomocníka musíme poslúchať. Nesmú sa vytvárať väčšie zhromaždenia. Berme ohľad na tých, čo sú viac ohrození, a uprednostnime ich.


Ako sa postupuje pri odslúžení svätých omší na zapísané úmysly?
Pri súkromných svätých omšiach, ktoré slávime bez veriacich, obetujeme tie úmysly, ktoré sú zapísané v kostole.


Akú službu môžu v týchto dňoch vykonávať kňazi?
Je výborné, keď dokážu zostať s farnosťou v spojení, napríklad prostredníctvom internetu či telefónu. Telefonát kňaza opusteným ľuďom je teraz veľká vec. Aj jednoduché dvíhanie telefónu, keď sa niekto chce niečo spýtať. Rozhovor, povzbudenie, upokojenie, pomoc – to sa veľmi ráta. Mnohí kňazi streamujú sväté omše a skúšajú aj katechézy, príhovory, krížové cesty, modlitbu svätého ruženca, rozličné výzvy pre mládež a podobne. Kde je to možné, samozrejme, vysluhujú v kostole aj sviatosť zmierenia.


Budú biskupi dávať nejaké inštrukcie k prežívaniu Veľkého týždňa?
Uvidíme, ako sa vyvinie situácia. V tejto chvíli by som veľmi odporúčal sledovať sväté omše a modlitby prostredníctvom katolíckych médií, ale aj povzbudenia, ktoré denne uverejňujeme na TK KBS. Každý deň sa teraz prihovára niektorý z otcov biskupov. Samozrejme, budeme hľadať ďalšie formy, ako sa zomknúť, spoločne v určených časoch sa modliť, aby sme zostali vo viere, v nádeji a láske jednotní, obetaví a Bohu oddaní, celé naše Slovensko!