Je to čas skúšky

Viacerí slovenskí biskupi sa po vydaní nových opatrení prevencie pred šírením koronavírusu prihovorili veriacim a kňazom. Vyzvali ich, aby rešpektovali obmedzenia a docielili tak spoločné dobro.
Ján Lauko 20.10.2020
Je to čas skúšky

Pri obmedzenom počte veriacich sa väčšina farností rozhodla uprednostniť ľudí, ktorí majú na danú bohoslužbu zapísaný úmysel. Ilustračná snímka: Človek a viera/Dominik Polanský

Podľa prvotných informácií malo byť verejné slávenie bohoslužieb zakázané úplne, nakoniec sa podarilo dohodnúť na aspoň obmedzenom počte veriacich, i keď iba na 6 ľudí.

Toto rozhodnutie môžeme podľa apoštolského administrátora Košickej eparchie sede plena Cyrila Vasiľa interpretovať aj ako pozitívny signál zo strany štátnych orgánov a Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorý by mal potvrdiť to, že súčasné opatrenia nemajú v porovnaní s inými „prevádzkami“ akýsi preferenčný proticirkevný charakter.

„Na druhej strane Cirkev akceptovaním týchto opatrení potvrdzuje svoju disponibilitu na aktívnu a konštruktívnu spoluprácu s kompetentnými orgánmi na docielenie spoločného dobra a vytvorenia čo najlepších podmienok na ochranu zdravia občanov,“ uviedol Cyril Vasiľ v rozhovore pre Tlačovú kanceláriu KBS.

Ako dodal, pre veriacich je súčasná situácia výzvou na prehĺbenie osobného duchovného života, najmä spoločnej modlitby v rodinách, ale aj na potvrdenie kresťanských čností trpezlivosti, nádeje a medziľudskej pomoci.

Modlime sa za celé Slovensko

Rožňavský biskup Stanislav Stolárik v liste kňazom svojich pastierov vyzval, aby boli blízko Bohu i ľuďom.

„Pamätajme, že mnohí ľudia môžu okrem strachu z pandémie – strachu o seba, o svojich blízkych, či ešte zdravých, alebo už chorých - prežívať aj existenčné problémy. Buďme pri nich, a keď aj sú naše možnosti v mnohom ohľade ohraničené, buďme pre nich oporou. To môžeme vždy,“ napísal biskup Stolárik.

Kňazom tiež pripomenul, aby pokračovali v modlitbe posvätného ruženca s úmyslom za zastavenie koronavírusu a iných vírusov, ktoré zabíjajú dušu.

„Modlime sa tiež za ochranu pred nákazou, za chorých, za lekárov a zdravotníkov i všetkých, ktorí sú zapojení do tohto zápasu. Za celé Slovensko, aby sme aj z tejto skúšky vyšli duchovne posilnení," uviedol rožňavský biskup.

Kňazi v prvej línii

Nitriansky biskup Viliam Judák v liste poprosil kňazov, aby boli disciplinovaní a zachovávali nariadenia. Vyzval ich, aby využili všetky možnosti, ktoré majú pre službu tým, ktorí sú im zverení.

„So všetkou opatrnosťou a ochranou seba nezabúdajme, prosím, na nikoho, predovšetkým starých a osamelých ľudí, ktorí žijú okolo nás, aby nezostali bez duchovnej posily a útechy, ale tiež bez jedla, liekov alebo v inej núdzi.

Usilujme sa postarať o to, aby nikto bez vážnej príčiny neodišiel z tohto sveta bez zaopatrenia sviatosťami, keď je to len trocha možné. Veď kto by mal byť v prvej línii služby lásky k iným, ak nie my?!

Mnohí naši veriaci, laickí bratia a sestry, s nasadením svojho zdravia a životov sa obetavo angažujú v tejto službe, a to nielen preto, že je to ich zamestnanie.“

Poslušnosť prinesie ovocie

Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský v liste kňazom poznamenal, že nerešpektovanie pravidiel by spôsobilo väčšie škody.

„Je to, samozrejme, čas skúšky pre nás všetkých; buďte si však istí, že poslušnosť tomuto neľahkému rozhodnutiu biskupov prinesie dobré ovocie,“ uviedol bratislavský arcibiskup Zvolenský v liste kňazom.

Nové opatrenia

Úrad verejného zdravotníctva SR vydal 14. októbra opatrenie, podľa ktorého sa môžu od 15. októbra konať hromadné podujatia s účasťou najviac 6 osôb. Vzťahuje sa to i na sväté omše.

Bohoslužby sa tak môžu sláviť naďalej, no s výrazným obmedzením počtu veriacich, do ktorého spadá aj kňaz slúžiaci svätú omšu. Väčšina farností sa preto rozhodla na verejných sláveniach uprednostniť účasť tých, ktorí majú na danú bohoslužbu zapísaný úmysel.

Výnimkou z tohto opatrenia sú sobáše, krsty a pohreby, ktoré sa môžu konať naďalej, ale s obmedzením jednej osoby na 15 štvorcových metrov.

Kostoly môžu byť otvorené aj mimo bohoslužieb, no v jednom momente v nich nemôže byť viac ako 6 ľudí. Biskupi preto povzbudili kňazov, aby podľa možností jednotlivých farností chrámy nechávali otvorené na individuálne návštevy, modlitbu a poklonu. Veriacim majú oznámiť, kedy je kostol otvorený, a kňazi majú tiež informovať o čase, v ktorom sú k dispozícii na svätú spoveď či duchovný rozhovor.

Veriaci, ktorí sú v stave posväcujúcej milosti a túžia prijať Pána Ježiša, by tiež mali mať možnosť prijať Eucharistiu v určenom čase mimo bohoslužieb.