Jednota je možná

„Držme sa metódy Cyrila a Metoda. Konajme ako partneri napriek našim odlišnostiam,“ vyzval v Nitre apoštolský nuncius.

TK KBS Katolícke noviny 08.07.2024
Jednota je možná

Celebrantom slávnosti sv. Cyrila a Metoda v Nitre bol Nicola Girasoli. Snímka: TASR/Henrich Mišovič

Na Svätoplukovom námestí v Nitre sa 5. júla konala cyrilo-metodská národná púť. Hlavným celebrantom bol apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, ktorý v prítomnosti ostatných biskupov, kňazov, predstaviteľov štátu a pútnikov vyzval všetkých, aby sme boli jednotný národ.

„Dnes, keď si uctievame sv. Cyrila a Metoda, chceme znova s hrdosťou a uspokojením ukázať, že sme jednotný národ, pričom rešpektujeme naše rozdielnosti, myšlienky, správanie a kultúrne postoje. Rozdiely a pluralita nikdy nie sú prekážkou jednoty, naopak, rozdielnosť jednotu obohacuje.“

Poznamenal, že jednota neznamená byť rovnakí. „Jednota je kráčať spolu a rešpektovať sa navzájom.“

Prvý krok

Nuncius tiež pripomenul, že Cyril a Metod prišli na naše územie hlásať a nie nanucovať evanjelium. „Ich metóda bola podeliť sa. Držme sa ich metódy, konajme ako partneri napriek našim odlišnostiam. Sme povolaní prekonávať kultúru konfliktu, prekonávať logiku múru proti múru.“

Na to je dôležité zvoliť si cestu bratstva. „Nemôžeme ostať nehybní, je potrebná ochota urobiť prvý krok pre dialóg a jednotu. Urobiť prvý krok nie je prejavom slabosti, ale múdrosti pre dobro všetkých. Nebojte sa urobiť prvý krok.“

Čo chceme

Apoštolský nuncius svoj príhovor zakončil odpoveďou na otázku, ktorú sa Pán Ježiš pýta nás všetkých: Čo chceš Slovensko? „Bratia a sestry, spolu so všetkými občanmi Slovenska hovorme: ,Pane Ježišu, spoločným úsilím všetkých chceme vidieť našu krásnu krajinu jednotnú. Chceme vidieť našu krásnu krajinu napredovať stmelenú spoločnými hodnotami. Chceme vidieť našu krásnu krajinu rásť v kultúre stretnutia a vo vzájomnej úcte. Chceme, aby nám Pán Ježiš pomohol otvoriť oči, aby sme videli, že jednota je možná.‘“

List pápeža

Na slávnosť sv. Cyrila a Metoda pápež František adresoval list prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu, v ktorom vyjadruje prianie, aby sa Slovensko naďalej zasadzovalo za mier a bratstvo. 

„Nech sa vaša vlasť aj naďalej zasadzuje za mier a bratstvo v tejto časti sveta. Nech Slováci, vychádzajúc zo svojich evanjeliových koreňov, naďalej prispievajú k poskytovaniu úľavy najchudobnejším a najzraniteľnejším a pracujú pre spoločné dobro.“