Ježiš kráča po ceste s nami

Pri príležitosti sviatku Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi sa v nedeľu 19. júna slávili sväté omše a konali eucharistické procesie.
Katolícke noviny 21.06.2022
Ježiš kráča po ceste s nami

Biskup Marián Chovanec udeľuje eucharistické požehnanie. Snímka: Jana Juneková

BANSKÁ BYSTRICA

V Kostole Nanebovzatia Panny Márie slávil svätú omšu banskobystrický biskup Marián Chovanec. Pripomenul udalosť zo života kráľa Ľudovíta XIV., ktorý po jednej nedeľnej svätej omši prišiel za kňazom a spýtal sa, prečo bolo v chráme tak málo ľudí. Kňaz mu povedal, že to spôsobil on, lebo chcel vedieť, či na svätú omšu vo Versailles chodia ľudia z lásky k Bohu, alebo preto, že chcú vidieť kráľa. Dal teda rozhlásiť, že kráľ na svätú omšu nepríde. Potom biskup Chovanec položil otázku, z akého dôvodu chodievame na svätú omšu my, a upriamil pozornosť na to, že prví kresťania nazvali svätú omšu Eucharistiou – vďakyvzdaním. Dôvodom, prečo prichádzame na svätú omšu, by teda malo byť vzdávanie vďaky a oslava Boha. Po svätej omši nasledovala eucharistická procesia, ktorá viedla cez Námestie Štefana Moysesa, Námestie SNP až ku Katedrále sv. Františka Xaverského. Zakončilo ju eucharistické požehnanie. PETER LUPTÁK

BRATISLAVA

Arcibiskup Stanislav Zvolenský slávil svätú omšu na Primaciálnom námestí. „Ježiš sa nám dáva vo svätom prijímaní, lebo chce, aby všetci jedli a aby sa všetci nasýtili. Osobitným spôsobom si jeho prítomnosť v Oltárnej sviatosti uctievame pri eucharistickej procesii, ktorá vyjadruje Ježišov krok smerom k nám. Ježiš chce byť s každým človekom, Boh nám chce dať istotu svojej lásky,“ uviedol arcibiskup Zvolenský. „Predpokladom toho, aby sme sa mohli nasýtiť Eucharistiou, však je, že sme ochotní dať aj to málo, čo máme... Tu kdesi sa láme naše otvorenie pre Eucharistiu.“ Eucharistická procesia z Primaciálneho námestia potom viedla pred Kostol sv. Jána z Mathy (Trojička) a taktiež ju zavŕšilo eucharistické požehnanie veriacich, ktorých bolo viac než pred pandémiou. –RED–

KOŠICE

V Dóme sv. Alžbety celebroval svätú omšu košický arcibiskup Bernard Bober. „Kiežby sme sa všetci naučili viac prijímať i adorovať eucharistického Krista, či už v tichu kostola pred svätostánkom, po svätom prijímaní alebo svätej omši,“ želal si arcibiskup v príhovore a pokračoval: „Veľmi by som si prial, aby deti, ktoré budú dnes Ježišovi sypať kvety na cestu, sa mu tak trocha vždy motali pod nohami, aby im Ježiš neskôr prisýpal z bohatstva svojej milosti a bol nastálo prítomný v ich živote.“ Procesia ulicami mesta ako vyznanie živej viery, že Kristus je prítomný a oslávený Pán medzi nami, mala štyri tradičné zastavenia. Na záver zaznel v katedrále slávnostný hymnus Te Deum a celé mesto dostalo požehnanie. JAROSLAV FABIAN

Na eucharistickú procesiu v Košiciach prišli všetky vekové kategórie. Snímka: Jaroslav Fabian

NITRA

V Nitre sa na Svätoplukovom námestí konala tradičná celomestská verejná liturgická slávnosť, ktorú celebroval nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. V homílii uvažoval o význame tohto sviatku, dare a tajomstve Eucharistie, v ktorej je prítomný živý Ježiš Kristus. Veriacich vyzval, aby si odpovedali na otázky, čo pre nich znamená Eucharistia a či v nej cítia Božiu prítomnosť.Eucharistická procesia potom viedla zo Svätoplukovho námestia ku Kostolu sv. Michala Na vŕšku. TIBOR UJLACKÝ

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.