Jezuitské spoločenstvá prežili Deň ignaciánskej rodiny

Pri príležitosti slávenia Ignaciánskeho jubilejného roka, ktorým si pripomíname päťsté výročie obrátenia svätého Ignáca z Loyoly, sa 21. augusta konal Deň ignaciánskej rodiny.
Zuzana Országhová, Jana Magdaléna Májeková 24.08.2021
Jezuitské spoločenstvá prežili Deň ignaciánskej rodiny

Stretnutie ignaciánskej rodiny sa konalo v malebnom prostredí Trlenskej doliny pri Kaplnke Panny Márie Snežnej. Snímka: Sandra Kirthová

Toto podujatie bolo priateľským stretnutím členov Spoločnosti Ježišovej (SJ), sestier Congregatio Jesu (CJ) a všetkých spoločenstiev fungujúcich pri jezuitoch z celého Slovenska. V malebnom prostredí Trlenskej doliny pri Ružomberku sa stretnutie začalo spoločnou svätou omšou pri Kaplnke Panny Márie Snežnej.

Nasledovalo predstavenie jednotlivých spoločenstiev, ktoré žijú ignaciánskou spiritualitou – ich pôsobenie a súčasné aktivity. Medzi tieto spoločenstvá patrí napríklad Spoločenstvo kresťanského života CVX, spoločenstvo mladých MAGIS, rodinné spoločenstvá a ďalšie.

Súčasťou programu bolo aj zdieľanie v skupinkách, pri ktorom sa účastníci mohli vzájomne obohatiť o to, čím ich oslovuje osoba svätého Ignáca. Stretnutie ukončila spoločná adorácia, počas ktorej sa pomodlili aj modlitbu Ignaciánskeho roka.

Celý deň bol sprevádzaný radostným slávením s jezuitským mottom Ad maiorem Dei gloriam (Na väčšiu slávu Božiu) a mottom Ignaciánskeho jubilejného roka Vidieť všetky veci novým spôsobom v Kristovi.