Jubileum oslávili aj s gréckokatolíkmi

Posledný pútnický víkend pri príležitosti jubilea 900 rokov od založenia Rádu premonštrátov bol v Jasove venovaný gréckokatolíkom.

Jozef Bartkovjak SJ 23.11.2021
Jubileum oslávili aj s gréckokatolíkmi

V opátskom Chráme sv. Jána Krstiteľa v Jasove slávili 14. novembra archijerejskú svätú liturgiu. Snímka: Alex Marko

Program púte sa začal v sobotu 13. novembra koncertom duchovnej hudby, ktorý v sebe spojil hudobné tradície kresťanského Východu a Západu. Na koncerte vystúpil Zbor sv. Romana Sladkopevca zložený z bohoslovcov Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove.

V nedeľu pokračovala púť slávením archijerejskej svätej liturgie, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ, SJ, košický eparcha. Vo svojom príhovore pripomenul, že máme milovať Boha a svojho blížneho.

Vysvetlil, že „Samaritán, o ktorom sme počuli v evanjeliu, predstavuje Krista, ktorý berie na seba ľudskú prirodzenosť a berie zraneného človeka do domu, ktorý má byť určený pre všetkých; do domu, ktorým má byť Cirkev“.

Spomenul osobu svätého Norberta, zakladateľa Rádu premonštrátov, zmienil sa o najdôležitejších okamihoch jeho života a pripomenul, že jeho myšlienky sú stále aktuálne aj dnes. „Ústrednou myšlienkou Reguly svätého Augustína je: miluj a rob, čo chceš.

To je aj odpoveď na otázku z dnešného evanjelia: ,Pane, čo mám robiť, aby som dosiahol večný život?‘ Miluj Boha celým svojím srdcom, celou svojou dušou, celou svojou silou, celou svojou mysľou a svojho blížneho ako seba samého. Miluj a rob, čo chceš,“ uzavrel svoj príhovor arcibiskup Vasiľ.

V závere svätej liturgie sa prihovoril jasovský opát Ambróz Martin Štrbák, ktorý sa vladykovi Cyrilovi poďakoval za „nebo na zemi“.

Pripomenul dobré vzťahy s gréckokatolíkmi počas dávnejších i súčasných dejín jasovského kláštora a spomenul, že deň po úmrtí prvého opáta Andreja Sauberera slávil baziliánsky gréckokatolícky mních za jeho dušu východnú liturgiu. Liturgiu hudobne sprevádzal Katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc.