K svätorečeniu Johna Henryho Newmana vydal SSV jeho Apológiu

Martina Grochálová 08.10.2019
K svätorečeniu Johna Henryho Newmana vydal SSV jeho Apológiu

Pred svätorečením anglického kardinála, teológa a filozofa Johna Henryho Newmana (1801 – 1890) vychádza v Spolku svätého Vojtecha jeho duchovná autobiografia s názvom Apologia pro vita sua s podtitulom Prehľad mojich náboženských názorov.

John Henry Newman ako uznávaný duchovný Anglikánskej cirkvi a univerzitný kazateľ v Oxforde sa usiloval o mravnú a náboženskú obnovu anglikanizmu. Jeho cieľom bolo dokázať, že Anglikánska cirkev nie je iba anglickým národným dedičstvom, ale pravou Kristovou cirkvou.

Poctivé, hlboké, argumentmi podložené a čoraz bolestivejšie štúdium dejín starovekej Cirkvi ho nakoniec priviedli k istote, že skutočnou nástupkyňou prvotnej Cirkvi je Cirkev rímskokatolícka. Po siedmich rokoch ťažkých vnútorných bojov konvertoval a vstúpil do Katolíckej cirkvi, kde prijal kňazskú vysviacku z rúk pápeža Leva XIII.

„Celý príbeh spojený s Apológiou spustil profesor a spisovateľ Charles Kingsley, ktorý v niekoľkých článkoch obvinil katolíkov všeobecne a aj Newmana osobne z prefíkanosti, ktorá nemá nič do činenia s pravdou,“ vysvetľuje prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Pavol Hrabovecký, ktorý vedecky skúmal život a dielo kardinála Newmana.

„Newman zareagoval na verejné osočovanie a rozhodol sa ponúknuť obhajobu svojich postojov vo viacerých pamfletoch, ktoré vychádzali samostatne. Potom boli všetky vydané ucelene v roku 1864, no po rozhodnutí vypustiť dve kontroverznejšie časti a upraviť ostatné bola Apologia pro vita sua opätovne vydaná v roku 1865.“

Spolok svätého Vojtecha vydáva Apológiu už po druhý raz; prvýkrát bola v slovenčine publikovaná v roku 1943 pod názvom Obrana svojho života v preklade Jána Šimka.

„Súčasné vydanie prinášame v novom preklade anglistu Martina Kubuša a s poznámkami svetoznámeho odborníka na kardinála Newmana anglického teológa Iana Kera,“ vysvetľuje riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík.

„Newmanovu Apológiu chápem ako najväčšiu, systematicky vystavanú obranu právd katolíckej viery v moderných dejinách Cirkvi,“ zdôrazňuje riaditeľ najväčšieho katolíckeho vydavateľstva.

Kniha je dostupná v obchodnej siete SSV, v internetovom obchode eVojtech.sk a ďalších kníhkupectvách.