Kam počas víkendu: Za Matkou Božou na stredoveký hrad

Pomodliť sa k Panne Márii v hradnej kaplnke? Áno, tento víkend budete mať aj takúto príležitosť na hrade Červený Kameň.
Ján Lauko 12.08.2022
Kam počas víkendu: Za Matkou Božou na stredoveký hrad

Kaplnka Nanebovzatia Panny Márie na hrade Červený Kameň. Snímka: wikimedia commons/Ľuboš Repta


Keďže v pondelok 15. augusta budeme sláviť slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, na viacerých mariánskych pútnických miestach bude počas víkendu pútnický program. Ponúkame prehľad niektorých z nich. Začíname nie celkom typickým pútnickým miestom, no modlitby veriacich k Nanebovzatej tam majú už svoju tradíciu.

Červený Kameň

Na hrade Červený Kameň neďaleko Modry sa nachádza Kaplnka Nanebovzatej Panny Márie. Hradný sakrálny priestor bol nebeskej Matke zasvätený už v roku 1605. Návšteva kaplnky bola odvtedy každoročne 15. augusta spojená s možnosťou získať odpustky.

Pri barokovej úprave hradu bola prestavaná aj kaplnka, v ktorej pribudli viaceré stropné maľby. V malých kartušiach sú v hnedom tóne namaľované výjavy zo života Panny Márie: Zvestovanie, Zasnúbenie, Návšteva u Alžbety a Útek do Egypta. Nanebovzatiu je venovaný hlavný oltárny obraz.

V minulosti prichádzali na Červený Kameň pútnici z okolitých obcí Častá, Píla, Doľany, Budmerice či Dubová. A mnohí prichádzajú aj dnes. „V sobotu 13. a v nedeľu 14. augusta máme púť k Panne Márii Nanebovzatej na hrade Červený Kameň. V nedeľu sa  stretneme o 10.30 na ceste pri sokoliaroch a odtiaľ pôjdeme sprievodom na nádvorie hradného paláca, kde bude svätá omša,“ píše farská stránka Častej, pod ktorú kaplnka spadá.

Nitra

Asi najznámejšou púťou k Nanebovzatej je tá na nitrianskej Kalvárii. Aj tam sa počas tohto víkendu zídu pútnici z mesta pod Zoborom a okolia. Kalvársky vŕšok je miestom výročných ďakovných pútí už od roku 1766. Svojou polohou mimo mestský ruch je tiež priestorom, kam ľudia chodia za tichom, oddychom a stretnutím s Bohom.

Areál na Kalvárii prechádza v posledných rokoch úpravami – opravili sa zastavenia krížovej cesty, obnovený bol aj kostol, pribudlo modlitebné miesto k Panne Márii Guadalupskej a celkovo toto pútnické miesto dostalo nový šat. To podstatné však zostalo nezmenené – hlboká úcta k Panne Márii Matke Božej, ako ju miestni zvyknú volať.

Aj keď už dnes možno na nitriansku Kalváriu nechodí toľko pútnikov ako minulé roky, stále prichádza mnoho tých, ktorí na vlastnej koži zažili, že príhovor Panny Márie funguje. Svedčia o tom aj desiatky ďakovných tabuliek, ktoré sa nachádzajú pri lurdskej jaskynke pod kalvárskym vŕškom.

Ak by ste teda hľadali duchovný program na víkend, púť k Matke Božej na Kalvárii je jedným z našich tipov. Zobrať môžete i svoje ratolesti, v sobotu 13. augusta bude o 15.00 svätá omša pre deti. Po nej bude nasledovať program pre maďarských pútnikov. V prípade, že maďarčina vám nie je veľmi blízka, čas do večerného programu môžete stráviť modlitbou krížovej cesty, ktorú ukončíte na vŕšku, odkiaľ budete mať krásny výhľad na celé okolie. Ďalšou možnosťou je program pre deti v centre voľného času Skalka a organizátori púte pripravili niečo i pre rodičov – prednášku psychologičky na tému Efektívna rodičovská komunikácia a podpora zdravej sebaúcty.

Svätú omšu o 19.00 bude mať nitriansky pomocný biskup Peter Beňo. Po nej môžete ostať aj na nočný program, ktorého súčasťou bude adorácia so spevmi spevokolu od 22.00 a svätá omša s misionárom v Japonsku o 23.00. Púť vyvrcholí v nedeľu svätou omšou o 10.00 s nitrianskym biskupom Viliamom Judákom.

Staré Hory

Púť k Nanebovzatej bude počas víkendu aj na Starých Horách. „Starohorský kostol s milostivou sochou Panny Márie a Studnička prinášajú duchovné povzbudenie, posilu ako i očistenie od hriechov veriacim, ale aj neveriacim,“ píše sa na stránke farnosti Staré Hory. Miestnu baziliku v priebehu roka navštívia desaťtisíce ľudí, mnohí z nich chodia práve okolo sviatku Nanebovzatej Panny Márie.

Program tohtoročnej púte sa začne v sobotu o 17.00. Pozostávať bude z vešpier, modlitby ruženca, svätej omše, krížovej cesty, adorácie, ale i prednášky. Vrcholom sobotného programu bude nočný sviečkový pochod na Studničku o 23.00.

Púť bude pokračovať aj v nedeľu 14. augusta. V bazilike budú ranné chvály o 6.30 a svätá omša o 7.00. potom sa pútnici presunú na Studničku, kde bude o 10.00 ruženec a o 10.30 sa začne slávnostná svätá omša, ktorej bude predsedať banskobystrický biskup Marián Chovanec.