Kamenári zhotovili patrónov kostolov

V Oravskom Bielom Potoku sa konal pätnásty medzinárodný kamenársky plenér. Jeho témou boli patróni kostolov Studenej doliny a okolitých obcí.

Miroslav Žabenský 29.09.2020
Kamenári zhotovili patrónov kostolov

Tvorivé stretnutie kamenárov malo sakrálnu tému. Pracovali na plastikách patrónov kostolov. Snímka: Iveta Haplová

V oravskej obci, ktorá je známa svojou kamenárskou tradíciou, sa od 21. do 25. septembra stretlo deväť kamenárov zo Slovenska a Poľska. Zvuky dlát tvarujúcich pieskovec rozozvučali Oravský Biely Potok na plenéri Návraty k bielopotockému kameňu.

Téma tvorivého stretnutia, ktoré realizovalo Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, bola sakrálna. Kamenári totiž pracovali na plastikách patrónov kostolov Studenej doliny a okolitých obcí.

V priebehu piatich dní vytvorili plastiky svätcov Štefana Uhorského, kráľa; Vendelína; Gála; Martina; Michala, archanjela; Cyrila a Metoda; Imricha, ale aj Sedembolestnej Panny Márie a Najsvätejšej Trojice.

Plenér každoročne poskytuje tvorcom možnosť konfrontovať svoju umeleckú prácu a ovládanie remeselnej zručnosti navzájom, na stretnutí sa výtvarne a remeselne zdokonaľujú a spoznávajú technické a výtvarné možnosti kameňa.

Už viac ako sedemdesiat diel vytvorených na predchádzajúcich ročníkoch je nainštalovaných pri obecnom úrade a farskom kostole, ako aj vo farskej záhrade.

Oravský Biely Potok bol v minulosti známy nielen tým, že v katastri obce sa nachádzali tri pieskovcové lomy, ale i zručnosťou domácich majstrov. Vyrábali mlynské kamene, žarnovy, brúsy, osly, dlaždice, kvádre a vytvárali i umelecké predmety a plastické objekty s náboženskými motívmi.

V obci i širšom okolí sa podnes zachovalo množstvo historických krížov a sakrálnych plastík. Medzi najvýznamnejších majstrov patrila rodina Belopotockých, ktorí sú autormi najhodnotnejších plastík a ich diela mali osobitý charakter čerpajúci z baroka.