Kardinál Korec nás opustil pred siedmimi rokmi

Dnes - v pondelok 24. októbra - si pripomíname 7. výročie odchodu kardinála Jána Chryzostoma Korca do večnosti.
Zuzana Artimová 24.10.2022
Kardinál Korec nás opustil pred siedmimi rokmi

Kardinál Ján Chryzostom Korec. Snímka: Peter Zimen

Celá Cirkev na Slovensku si 24. októbra s úctou spomína na kardinála Jána Chryzostoma Korca, SJ, ktorý v roku 2015 odovzdal dušu do rúk Pána života a smrti.

Ján Korec sa narodil 22. januára 1924 v Bošanoch.

Jeho život kruto poznačil nástup totalitného režimu.

Kňazskú vysviacku prijal tajne 1. októbra 1950 z rúk biskupa Róberta Pobožného.

Za biskupa ho tajne vysvätil biskup Pavol Mária Hnilica 24. augusta 1951. Ján Korec mal vtedy iba 27 rokov.

Pápež Ján Pavol II. ho 28. júna 1991 vymenoval za kardinála.

Svoju vieru nikdy nezaprel.

Dlhé roky prežil v komunistickom väzení, bol pod ustavičným dohľadom Štátnej bezpečnosti.

Kardinál Ján Chryzostom Korec patril k najväčším morálnym autoritám Slovenska.

Napísal množstvo kníh, ktorých posolstvo je stále aktuálne.

Pri príležitosti siedmeho výročia jeho úmrtia nitriansky biskup Viliam Judák celebroval v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade svätú omšu.

Po jej skončení si prítomní celebranti a verejnosť uctili pamiatku zosnulého kardinála pri jeho hrobe v dolnej lodi katedrály.

Svätú omšu za kardinála slúžili v predvečer výročia 23. októbra aj jeho spolubratia zo Spoločnosti Ježišovej v jezuitskom Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa v Bratislave.

V následnej akadémii profesor Ladislav Csontos, SJ, sa s prítomnými podelil o osobné spomienky na obdobie, keď stretol tajného biskupa Korca na známej ulici - Vilová 7. Páter Csontos hovoril aj o tom, ako veľa mu do života dali práve stretnutia s kardinálom Korcom.