Kardinál Kurt Koch pozdravil veriacich v košickom Dóme sv. Alžbety

Na základe pozvania Rady európskych biskupských konferencií sa 28. marca o 18.00 slávila v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach svätá omša za obete vojny na Ukrajine. Vzácnym hosťom slávenia bol prefekt Dikastéria na podporu jednoty kresťanov kardinál Kurt Koch.
Jaroslav Fabian 29.03.2023
Kardinál Kurt Koch pozdravil veriacich v košickom Dóme sv. Alžbety

Kardinál Kurt Koch sa pozdravil s košickým pomocným biskupom Marekom Forgáčom 28. marca v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Snímka: Jaroslav Fabian

V úvode svätej omše kardinál Kurt Koch v krátkom príhovore zdôraznil, že svätosť, ktorú vidíme v mučeníkoch, je základom mieru a pokoja a za ten sa aj modlíme:

„Cirkev nemá byť súčasťou problému, ale má byť súčasťou jeho riešenia.

Nato, aby sme dospeli k mieru, je potrebná modlitba.

V Jánovom evanjeliu čítame, ako sa Kristus modlil za jednotu učeníkov.

On sám nedal jednotu príkazom, ale modlil sa za jednotu, a preto ani my nemôžeme urobiť nič lepšie ako on: modliť sa za túto jednotu.

Dnes predovšetkým za mier na Ukrajine.“

Hlavným celebrantom a kazateľom svätej omše za mier bol košický pomocný biskup Marek Forgáč.

Zdôraznil, že ak máme otvorené oči a vnímavé srdce, nemôžeme prehliadnuť v našej spoločnosti eskaláciu napätia, či už vo svete, alebo u nás na Slovensku.

Spoločnosť zhrubla, čo vidieť v agresivite, diskusiách, komentároch, na sociálnych sieťach, a ovplyvňuje to aj naše pohnútky, skutky a činy.

Aj v aktuálnej kríze, ktorá vyhnala ľudí z vojnovej krajiny aj do našej vlasti, sa už stretávame s rôznymi zvláštnymi názormi, ktoré nesvedčia o kresťanskej láske.

Biskup Forgáč citoval aj slová apoštola Jána:

„Ako môžeš hovoriť, že miluješ Boha, ak nemiluješ človeka?

Naša láska sa stáva najrukolapnejšou, keď ju prejavujeme trpiacim.

Aby sme nezhrubli vo svojich postojoch a aby nám srdce nestvrdlo, naším referenčným bodom má byť trpiaci človek a láska k nemu.

Táto láska potom definuje aj našu lásku k Bohu.

To je kritérium, cez ktoré máme ostatné veci posudzovať až do tej miery, že všetko ide nabok.

Osobné záujmy, komentáre, názory, konšpirácie...

Dokonca v niektorých prípadoch aj náboženské zvyklosti a normy.

Máme takéto príklady vo Svätom písme, v Starom i Novom zákone.

Spomeňme proroka Eliáša, ktorý vo svojom zápale vyhubil všetkých falošných prorokov boha Bála.

Keď však prišiel do Sarepty, pohanského mesta, kde sa tiež uctieval pohanský boh Bál, stretol tam chudobnú vdovu so synom, ktorá sa chystala zomrieť.

Vtedy všetko išlo bokom, aj jeho zápal proti uctievačom Bála.

A tejto žene pomohol, lebo kritériom má byť vždy trpiaci človek. Podobne vidíme Ježiša, ktorý dá všetko bokom, ak vidí trpiacich.“ 

Vojna nemá víťazov – povedal biskup Forgáč. Trpia mnohí nevinní a mnoho utrpenia vidí len Boh.

„Nech každý pohľad na východ od nás je pohľadom na trpiaceho Krista a tento pohľad nech nás privádza k ľútosti, vnútornej bolesti, modlitbe za obete.

A keď na Veľký piatok budeme dvíhať kríž na poklonu, nech pohľad naň nám otvára oči a naše srdce robí vnímavým, aby sme v ňom videli všetkých trpiacich.

Nech formuje naše postoje, diskusie, komentáre, pohnútky, ale hlavne skutky a činy.

Nech nás privádza k modlitbe za tých, ktorým sa ubližuje, aby aj o nás platilo – odstránim z vášho tela srdce kamenné a dám vám srdce z mäsa.“

Jaroslav Fabian