Kardinál Parolin sa pomodlil pri hrobe kardinála Tomka

Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin sa počas svojej návštevy Košíc 15. septembra pomodlil aj pri hrobe kardinála Jozefa Tomka (1924 – 2022), ktorý je pochovaný v krypte Katedrály sv. Alžbety.

Katolícke noviny 20.09.2023
Kardinál Parolin sa pomodlil pri hrobe kardinála Tomka

Kardinál Pietro Parolin v modlitbe pri hrobe kardinála Jozefa Tomka v krypte Katedrály sv. Alžbety v Košiciach. Snímka: -TK KBS-/Michal Lipiak

Kardinál Pietro Parolin (68) si na kardinála Tomka zaspomínal aj v spontánnom príhovore na záver vešpier v Dóme sv. Alžbety v Košiciach.

Okrem iného povedal:

„Skôr než vám dám požehnanie, chcel by som povedať zopár slov.

Chcem poďakovať všetkým vám prítomným, drahí veriaci, rehoľníkom, rehoľníčkam za vašu prítomnosť, za všetky tieto krásne veci, za všetko, čo ma naplnilo radosťou.

Som veľmi rád, že som sa mohol pomodliť aj pri hrobe kardinála Tomka.

Myslím si, že kardinál Tomko si nikdy nemyslel, že raz prídem na toto jeho miesto, kde čaká v nádeji na zmŕtvychvstanie.

Som za to veľmi vďačný.

Nedá sa možno hovoriť o priateľstve, lebo tam bol určitý vekový rozdiel, ale som rád, že si ho môžem pripomenúť.

Keď som bol za ním v nemocnici, nedalo sa už s ním veľa hovoriť, ale pomodlil som sa s ním Zdravas‘, Mária.“

Na margo svojej návštevy Slovenska kardinál Parolin zdôraznil:

„Zažil som mnohých veľkých svedkov viery v tejto krásnej krajine. Chcel by som len povedať to, čo sa píše v Liste Hebrejom: napodobňujte ich vieru.“

Kardinál Parolin dal do popredia aj slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, ktorú sme slávili 15. septembra:

„Zverme všetky úmysly, či už sa týkajú jednotlivých ľudí, alebo celého národa, Sedembolestnej Panne Márii.

Pripomeňme si aj slová svätého Bernarda, že nikdy nebolo počuť vo svete, že by sa niekto utiekal k Panne Márii v akejkoľvek oblasti – duchovnej alebo materiálnej -, že by obišiel naprázdno.

A toto si môžeme pripomenúť aj teraz, keď sa k nej utiekame.“

Štátny sekretár Svätej stolice, ktorý si so slovenskými veriacimi pripomenul aj druhé výročie návštevy Svätého Otca Františka, všetkých uistil o tom, že „ja sám odnesiem váš pozdrav Svätému Otcovi Františkovi, ktorý si pamätá na návštevu spred dvoch rokov, na miesta, ktoré navštívil, komunitu Rómov i mladých. Odnesiem mu tieto pozdravy a prosím, aby sme zostali spojení v modlitbe. Ďakujem“.

-ART-