Kardinál Parolin v Košiciach: Panna Mária vie, čo potrebujeme

Počas modlitby vešpier 15. septembra v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach kardinál Pietro Parolin predniesol krátku meditáciu. Pri príležitosti návštevy košického dómu sa štátny sekretár Svätej stolice pomodlil aj pri hrobe slovenského kardinála Jozefa Tomka.
TK KBS 19.09.2023
Kardinál Parolin v Košiciach: Panna Mária vie, čo potrebujeme

Kardinál Pietro Parolin si aj v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach uctil Sedembolestnú Pannu Máriu. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

Meditácia kardinála Pietra Parolina počas vešpier v Dóme sv. Alžbety:

Drahí bratia a sestry,

modlitba vešpier, ktorou sa lúčime s týmto dňom, chýliacim sa ku koncu, nás spojila v tejto krásnej a historickej katedrále Košíc, mesta, ktoré nás svojou geografickou polohou otvára svetu a kultúre Východu.

Srdečne pozdravujem Bernarda Bobera, vášho arcibiskupa, arcibiskupa Cyrila Vasiľa, košického eparchu a všetkých prítomných biskupov, kňazov, rehoľníkov a rehoľníčky a všetkých vás, ktorí ste prítomní v tejto katedrále na modlitbe vešpier.

V krypte tejto katedrály je pochovaný kardinál Jozef Tomko, ktorého si Pán povolal k sebe minulý rok a ktorého sté výročie narodenia budeme sláviť na budúci rok 11. marca.

Kardinál Tomko bol nielen veľkým služobníkom Svätej stolice, ktorý zastával najvyššie zodpovedné funkcie v univerzálnej Cirkvi, ale aj verným a príkladným svedkom slovenskej duchovnej a národnej identity.

Počas posledných Svetových dní mládeže v Lisabone pápež František zdôraznil dôležitosť kráčania a to, že všetci musíme kráčať s Pannou Máriou a zveriť sa jej materinskému pohľadu a ochrane.

Spoločné kráčanie s Pannou Máriou nám dáva istotu a pomáha nám vytrvať vo viere a posilňovať ju.

Mária vždy kráča (evanjeliá nám ju predstavujú ako ženu na ceste) a my potrebujeme vieru, ktorá sa vždy vydáva na cestu... na putovanie spojené s hľadaním Pána.

Synodalita je práve výrazom Cirkvi na ceste a v Prípravnom dokumente na synodu (Instrumentum laboris) sú uvedené tri základné charakteristiky, ktoré túto cestu robia účinnou:

spoločenstvo s vyznávaním našej viery,

účasť, ktorá nás robí zodpovednými a aktívnymi,

a misia, ktorá nás dáva do pohybu s evanjelizáciou zameranou na periférie sveta.

Napredujeme ako veriaci ľud spolu s Máriou, ktorá nás vedie k Pánovi.

Mária je Matka putovania, ktorá sa vydáva na cestu (homília pápeža Františka v Šaštíne 15. septembra 2021).

 

Modlitba vešpier v Dóme sv. Alžbety v Košiciach za účasti kardinála Pietra Parolina. Snímka: -TK KBS-/Martin Magda

 

Synoda, ktorú sa pripravujeme sláviť, od nás chce, aby sme si viac uvedomili, že všetci sme aktívnymi osobami, a nie pasívnymi subjektmi našich spoločenstiev, a že všetci pokrstení sa musia cítiť zapojení do dynamiky evanjelizácie a pastoračného života Cirkvi.

Preto, bratia a sestry, pokračujme v spoločnom kráčaní, lebo keď kráčame sami, riskujeme, že sa stratíme a vydáme sa po nesprávnej ceste.

Keď kráčame spolu, máme predovšetkým možnosť stretnúť sa navzájom.

Toto stretnutie vytvára dôveru a vzájomnú úctu a umožňuje nám pomáhať si navzájom, robí nás odvážnymi, zbavuje nás všetkých predsudkov, otvára nás prijatiu každého bez toho, aby sme niekoho vylučovali, a necháva nás prikryť plášťom Panny Márie, ktorá nás drží pri sebe nablízku a chráni nás, pričom vždy udržiava nažive nádej.

Dnes večer sa modlíme modlitbu zverenia Panne Márii.

K nej, Kráľovnej pokoja, sa prihovárame za ukončenie vojny na Ukrajine.

Panna Mária vie, čo potrebujeme, a sme si istí, že sa o nás postará.

Zverujeme jej všetky svoje potreby, obavy a nádeje.

Zverujeme jej utrpenie tisícov našich bratov a sestier - utečencov z Ukrajiny.

Prosíme Presvätú Pannu, aby nám dodala entuziazmus a odvahu a pomohla nám kráčať vždy s ňou, aby sme prekonali všetky naše obavy a svedčili o kresťanských hodnotách.

Dnes večer, keď sa budeme vracať domov, vezmime si Pannu Máriu do našich sŕdc a do našich domovov, aby ich chránila svojou materinskou láskou.

Amen.

Preložil: Martin Kramara

Zdroj: -TK KBS-