Kardinál Piacenza vystúpil na Slovensku

Na medzinárodnej konferencii v Nitre uviedli dokument Enchiridion odpustkov. Prihovoril sa aj súčasný hlavný pápežský penitenciár kardinál Mauro Piacenza.
TK KBS 04.10.2022
Kardinál Piacenza vystúpil na Slovensku

Kardinál Piacenza hovoril o súčasnom význame vatikánskeho dokumentu, ktorý vyšiel ešte za pápeža Pavla VI. Snímka: Dávid Makáň

Slovenské vydanie vatikánskeho dokumentu Enchiridion odpustkov predstavili 1. októbra v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre. Dokument, ktorý vyjadruje učenie o odpustkoch a stanovuje normy na ich používanie, promulgoval ešte pápež Pavol VI. 1. januára 1967.

Podľa kardinála Piacenzu by sa preto niekto mohol pozastaviť nad tým, aký význam má preklad po takom dlhom čase.

„Všetci však poznáme vtedajšie pomery vo vašej krajine. Navyše, aj na hermeneutickej rovine prekladať a prijímať text po prvýkrát vždy znamená prijímať ho ako nový – v novosti samotného textu, ako aj s obnovenou pozornosťou.“

Dodal, že v sekularizovanej dobe nadobúda vydanie dokumentu v slovenskom jazyku hlbokú prorockú hodnotu. „V tomto krátkom texte je totiž obsiahnuté mimoriadne doktrinálne, historické, duchovné a pastoračné dedičstvo, ktoré si v žiadnom prípade nemôžeme dovoliť stratiť alebo zanedbať. Naopak, jeho znovuobjavenie a posilnenie sa zhoduje so samotnou činnosťou ohlasovania a spásy, ktorú Kristus zveril svojej Cirkvi.“

Enchiridion odpustkov predkladá všetky ustanovenia, ktoré pre odpustky v súčasnosti platia. Najskôr štyri všeobecnejšie udelenia odpustkov, ktoré sa vzťahujú na každodenný kresťanský život.

Potom zoznam ďalších 33 udelení týkajúcich sa rôznych modlitieb a úkonov nábožnosti. Návštevu Slovenska kardinál Piacenza zavŕšil svätou omšou 2. októbra v  nitrianskej Katedrále sv. Emeráma.