Kardinál Pietro Parolin navštívil Slovensko

Štátny sekretár Svätej stolice kardinál Pietro Parolin navštívil od 14. do 16. septembra Bratislavu, Šaštín, Košice a Klokočov. Pripomenul si 30. výročie obnovenia diplomatických vzťahov medzi SR a Svätou stolicou, 1160. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda, 20. výročie návštevy Jána Pavla II. a druhé výročia návštevy pápeža Františka na Slovensku.

Marián Špacai, -TK KBS- 18.09.2023
Kardinál Pietro Parolin navštívil Slovensko

Kardinál Pietro Parolin zavítal aj na národnú púť k Sedembolestnej Panne Márii do Šaštína. Snímka: -TK KBS-/Peter Zimen

BRATISLAVA – Kardinála Pietra Parolina 14. septembra prijala prezidentka SR Zuzana Čaputová, premiér Ľudovít Ódor a predseda NR SR Boris Kollár.

Popoludní kardinál požehnal v areáli Bratislavského hradu súsošie sv. Cyrila a Metoda a sv. Gorazda, ktoré vytvoril Anton Gábrik.

„Tieto sochy, umiestnené v blízkosti Hradu, žiaria ako symbol historickej kontinuity a jednoty slovenského národa. Kiež by to tak bolo aj v nasledujúcich storočiach,“ povedal kardinál Parolin.

Večer slávil v Katedrále sv. Martina svätú omšu pri príležitosti 20. výročia blahorečenia Vasiľa Hopka a Zdenky Schelingovej.

„Biskup Vasiľ a sestra Zdenka nemali strach a za evanjelium sa nehanbili, ale žili iba pre Krista. Ich mučeníctvo vyzýva slovenský národ, aby v súčasnom spoločenskom kontexte krízy a spochybňovania kresťanských hodnôt zostal verný a odvážny v skúškach života, aby neupadal do beznádeje, keď prídu ťažkosti, a aby si bol istý, že aj v tých najtemnejších chvíľach je v našich srdciach Božie svetlo, ktoré nám dáva nádej,“ zdôraznil kardinál.

 

ŠAŠTÍN - Pred svätou omšou 15. septembra kardinál Parolin pozdravil 36 odsúdených.

Vďaka vedeniu Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Bratislava prišli za Sedembolestnou Pannou Máriou v sprievode väzenského dekana Andreja Streichera.

„Žehnám vás a myslím na vás,“ povedal väzňom kardinál Parolin.

V šaštínskej bazilike si slovenskí biskupi pripomenuli návštevu pápeža Františka spoločnou modlitbou s kardinálom Parolinom.

Potom vatikánsky štátny sekretár sa celebroval slávnostnú svätú omšu počas národnej púte.

„Po mnohé stáročia táto svätyňa uchováva radosti, trápenia, obavy, ako aj nádeje slovenského ľudu a národa, ktorý nachádza útechu a uspokojenie na tomto posvätnom pútnickom mieste.

Práve do tejto baziliky prichádzajú generácie pútnikov z celej krajiny, aby si uctili milostivú sochu Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, aby prosili o jej materinské orodovanie v časoch skúšok a životných ťažkostí, a aby žiadali Božiu Matku, utešiteľku skľúčených, o ochranu slovenského ľudu a národa,“ uviedol v homílii.

Kardinál vyslovil želanie, „nech naša Sedembolestná Panna Mária vzbudí v srdciach všetkých zmysel pre jednotu a úctu k odlišným kultúram a názorom. Podpora spoločného dobra na Slovensku spočíva v tom, že spoločné dobro Slovenska a celého slovenského národa dáme na prvé miesto, so zreteľom na najnúdznejších a najchudobnejších. Je teda nevyhnutné odložiť bokom sebecké záujmy a logiku moci, ktorá prináša úžitok len niektorým“.

 

KOŠICE - V piatok popoludní sa kardinál Parolin letecky presunul z Bratislavy do Košíc, kde požehnal prijímacie a integračné zariadenie pre ukrajinských utečencov - Centrum prijatia.

Budovu získala Košická eparchia vďaka dobrodincom z pápežskej organizácie CNEWA (Catholic Near East Welfare Association).

Ukrajinská komunita ponúkla štátneho sekretára Svätej stolice slávnostným chlebom - karavaiom.

Po požehnaní vonkajších i vnútorných priestorov kardinál poďakoval košickému gréckokatolíckemu spoločenstvu za realizáciu tohto diela.

„Je dôležité pomáhať týmto našim bratom a sestrám utečencom, a najmä pomáhať im získať späť dôveru a udržať si nádej,“ uviedol v príhovore.

Tridsaťdva členov ukrajinskej komunity pri Košickej eparchii, od malých detí po seniorov, dostalo možnosť osobne sa na slávnosti zúčastniť a spestriť ju i spevom.

„Všetci by sa na dvor nevošli, veď ich z Ukrajiny máme 240. Vytvorili duchovné spoločenstvo a veľmi sa potešili, že sa o nich zaujíma vyslanec od pápeža,“ priblížila sestra Alžbeta Gerberyová z Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie, ktorá s utečencami pracuje.

Kardinál Parolin Ukrajincom adresoval uistenie, že Svätý Otec na nich myslí.

„Od začiatku absurdnej vojny na Ukrajine pápež František opakovane naliehavo vyzýval na mier a zastavenie nepriateľských akcií a vyjadroval náklonnosť, solidaritu a blízkosť ukrajinskému ľudu, ktorý denne zveruje v modlitbe milosrdnému Pánovi. Vojna je veľká tragédia a vy ju prežívate na vlastnom tele, vidíte, ako trpia vaši blízki a ako sú vaše domovy zničené. Pápež robí všetko, čo je v jeho silách, aby sa podporil dialóg a čo najskôr sa dosiahlo prímerie na Ukrajine, ktoré by nebolo len stratégiou opätovného zbrojenia, ale krokom k skutočnému, spravodlivému a stabilnému mieru,“ povedal kardinál.

Pietro Parolin sa na záver pri Ukrajincoch ešte priateľsky pristavil a so študentom Anatolijom spontánne prehodil niekoľko slov v angličtine.

„Pýtal sa ma, odkiaľ som a ako dlho som už v Košiciach. Povzbudil ma, že musíme byť silní,“ odniesol si nečakaný zážitok 18-ročný mladík, ktorý prišiel na Slovensko z Ternopiľskej oblasti približne pred rokom.

Samotné Centrum prijatia ešte nie je úplne hotové, prioritou bola vnútorná rekonštrukcia.

„Je pre nás obrovskou radosťou, že štátny sekretár Svätej stolice požehnal novovytvorené priestory našej eparchie. Ukrajinskí utečenci, ktorí u nás našli útočisko, sa tu môžu stretávať a je to aj ocenenie našej snahy pomáhať im od začiatku vojny,“ uviedol biskupský vikár Vojtech Boháč.

Kardinál Parolin navštívil v Košiciach aj Katedrálu sv. Alžbety. Keď sa do nej presúval z neďalekého Arcibiskupského úradu, nešetril úsmevmi smerom k zvedavcom zhromaždeným pred Dómom, kde sa zúčastnil na modlitbe vešpier.

V príhovore spomenul i zosnulého kardinála Jozefa Tomka, ktorý je pochovaný práve v krypte tejto katedrály.

„Pán si ho povolal k sebe minulý rok a sté výročie jeho narodenia budeme sláviť na budúci rok 11. marca. Kardinál Tomko bol nielen veľkým služobníkom Svätej stolice, ktorý zastával najvyššie zodpovedné funkcie v univerzálnej Cirkvi, ale aj verným a príkladným svedkom slovenskej duchovnej a národnej identity,“ vyjadril sa Pietro Parolin, ktorý zdôraznil aj dôležitosť blížiacej sa synody.

„Chce od nás, aby sme si viac uvedomili, že všetci sme aktívnymi osobami, a nie pasívnymi subjektmi našich spoločenstiev, a že všetci pokrstení sa musia cítiť zapojení do dynamiky evanjelizácie a pastoračného života Cirkvi,“ podčiarkol.

 

KLOKOČOV - Kardinál Parolin zavítal ako pútnik 16. septembra do Klokočova.

Pešia procesia vyvrcholila príchodom do gréckokatolíckeho Chrámu Zosnutia Presvätej Bohorodičky, kde si kardinál uctil klokočovskú ikonu.

V homílii počas slávenia liturgie sv. Jána Zlatoústeho povedal: „Mám veľkú radosť, keď vidím, koľko ľudí dnes prišlo k Najsvätejšej Panne. Táto svätyňa zjednocuje v uctievaní ikony Panny Márie Klokočovskej všetkých kresťanov – gréckokatolíkov, rímskokatolíkov i pravoslávnych.“

Kardinál zdôraznil aktuálny rozmer mariánskej úcty:

„V súčasnosti prežívame veľmi ťažké obdobie, lebo zúria vojny a ľudia trpia. Vidiac túto bolesť, Panna Mária naďalej roní slzy plné súcitu a milosrdenstva. Panna Mária plače kvôli vojne v susednej Ukrajine, kvôli nezmyselnej vojne, ktorá rozsieva smrť a bolesť, ale aj kvôli mnohým vojenským konfliktom, ktoré svet zalievajú krvou. Najsvätejšia Panna plače, lebo množstvo kresťanov v mnohých kútoch sveta čelí prenasledovaniu pre vieru. Panna Mária plače, keď vidí toľko chudobných, utečencov a bezdomovcov, ktorí potrebujú našu pomoc.“

Na záver návštevy Klokočova kardinál Parolin požehnal Pútnický dom.

„Stojí hneď pri svätyni a už teraz sa vďaka nemu zabezpečuje pastoračná a sociálna služba potrebná pre prijímanie núdznych a pútnikov. Centrum takisto poskytuje veľkú pomoc utečencom z blízkej Ukrajiny. Svätá stolica a medzinárodné agentúry sa nedávno zaviazali, že poskytnú príspevok na dokončenie Pútnického domu, čo je vyjadrenie solidarity a milosrdenstva, ktoré cítiť na tomto požehnanom mieste, kde je prítomná Panna Mária,“ dodal kardinál Parolin.

-TK KBS-, MARIÁN ŠPACAI