Kardinál Tomko oslávil 95 rokov

Košický Dóm sv. Alžbety bol 16. marca miestom veľkej slávnosti. Kardinál Jozef Tomko a košický emeritný arcibiskup Alojz Tkáč si spoločne pripomenuli významné životné jubileá.
Jaroslav Fabian 16.03.2019
Kardinál Tomko oslávil 95 rokov

Kardinál Jozef Tomko sa narodil 11. marca 1924 v Udavskom. / Snímka: Jaroslav Fabian


Kardinál Jozef Tomko pri slávnosti poďakoval Bohu za 95 rokov života a 70 rokov kňazstva, ktoré si pripomenul 11., respektíve 12. marca. Arcibiskup Alojz Tkáč tento rok slávi 85 rokov života, narodeniny mal 2. marca. Spolu s jubilantmi ich výročia oslávili aj ich bratia biskupi zo Slovenska, ale i zo zahraničia na čele s apoštolským nunciom na Slovensku Giacomom Guidom Ottonellom.

Slávnostným kazateľom bol košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V svojej homílii vyzdvihol predovšetkým prínos oboch jubilantov pre miestnu košickú cirkev. Upozornil aj na prepojenie, ktoré medzi nimi časom vzniklo: „Spoznali ste krutú silu komunistického režimu. Jeden zostal v nútenom exile v Ríme, odtrhnutý od rodnej hrudy a príbuzných, a druhý si za prejav odporu vyslúžil doma trpké prenasledovanie a odobratie štátneho súhlasu. Ale Boh už vtedy vedel, čo urobí. Vo Večnom meste si pripravil biskupa a neskôr kardinála, ktorý mal vyviesť svoj ľud z bludného Egypta, zo 40-ročného putovania púšťou režimu. Boh viedol cesty vás obidvoch až k povestnému Zelenému štvrtku 1989. Bol to pre nás, predovšetkým tu v Košiciach, zlomový bod."

"Už o rok nato sme sa tešili z toho, že ste nám, otec kardinál, vysvätili biskupa Alojza Tkáča, po 28 rokoch uprázdneného biskupského stolca. A potom sa to začalo. Obnova nabrala na sile. Obnovila sa štruktúra, prišli nové a početné povolania. Prežívali sme eufóriu. Také je teda prepojenie našich jubilantov, také veľkolepé je prepojenie Košíc s Rímom, také zázračné je pôsobenie Božej prozreteľnosti!“ poznamenal košický arcibiskup.

Jubilantom sa prihovoril aj predseda KBS Stanislav Zvolenský. Pri kardinálovi Tomkovi upozornil na časovú blízkosť dátumu narodenia a kňazskej vysviacky: „Slávite ich vždy 11. a 12. marca. Táto blízkosť zreteľne vyzdvihuje, ako je dar vášho života neoddeliteľne spojený s darom kňazstva, ktorý ste dostali v plnosti. Váš život a vaše kňazské jestvovanie tvoria krásnu jednotu.“

Arcibiskup Tkáč podľa slov Stanislava Zvolenského príkladne zosúladil v svojom živote ľudské jestvovanie s kňazským a biskupským. A dodnes ako emeritný arcibiskup príkladne spolupracuje na duchovnej záchrane bratov a sestier.