Karmelskí ctitelia opäť putovali

V polovici júla sa na Slovensku každoročne slávia škapuliarske púte k Panne Márii Karmelskej. V druhý júlový víkend sa konali aj vo Veľkom Šariši a v Topoľčiankach.
Katolícke noviny 15.07.2019
Karmelskí ctitelia opäť putovali

Súčasťou pútí k Panne Márii Karmelskej býva aj obrad prijímania nových členov škapuliara. V Topoľčiankach má tento obrad hlbokú tradíciu. / Snímka: Michal Stríženec


Veľký Šariš – Počas víkendu 13. a 14. júla sa zišli mariánski ctitelia na odpustovej slávnosti ku cti Panny Márie Karmelskej vo Veľkom Šariši. Program slávnosti sa začal v sobotu vo farskom Kostole sv. Jakuba, apoštola, večeradlom, otváracou svätou omšou a prijatím nových členov do Bratstva svätého škapuliara. Nedeľný duchovný program sa začal už skoro ráno a vyvrcholil slávnostnou svätou omšou na Námestí svätého Jakuba. Celebroval ju košický arcibiskup metropolita Bernard Bober.

V homílii povzbudil veriacich, aby sa so svojimi ťažkosťami obracali na Pannu Máriu, nosili jej škapuliar a prichádzali za ňou do diecéznej svätyne vo Veľkom Šariši v hociktorý deň v roku, pretože Mária chce všetkým veriacim darovať Boží pokoj svojho Syna. Taktiež apeloval na veriacich, aby neustále posilňovali svoju vieru. Po svätej omši boli v diecéznej svätyni – Kostole sv. Jakuba prijatí do Bratstva sv. škapuliara noví členovia a požehnané škapuliare Panny Márie.
Mária Čigášová

Topoľčianky – Tradičná púť k Panne Márii Škapuliarskej sa 10. – 14. júla konala vo farnosti Topoľčianky, a to už po 333.-krát. Miestni veriaci sa na ňu v stredu, vo štvrtok a v piatok pripravovali svätou spoveďou a večernými svätými omšami. Sobotnú večernú svätú omšu aj s procesiou do zámku viedol žilinský biskup Tomáš Galis. V homílii zdôraznil, že Boh nás cez Pána Ježiša pozýva k priateľstvu s Bohom. Ako takéto priateľstvo vyzerá v ideálnej podobe, nám predstavuje Panna Mária. Priateľstvo s Bohom, plnenie jeho vôle, zachovávanie jeho prikázaní nie je otroctvom, ako nám to nahovára diabol. Je to, naopak, pravá sloboda Božích detí.

Hlavnú svätú omšu v nedeľu celebroval nitriansky biskup Viliam Judák. V homílii upozornil, že dnešní ľudia majú problém s vierou v Cirkev. Porovnal jednotlivé pohoršenia v dejinách Cirkvi a pripomenul, že podobným ťažkostiam čelili veriaci všetkých čias. Napriek tomu podľa biskupa Judáka vidíme v dejinách Cirkvi mnohých kresťanov, mučeníkov, ktorí práve pre túto „hriešnu“ Cirkev boli ochotní obetovať svoj život, pretože videli nielen ľudský, ale hlavne božský prvok Cirkvi.
Nitriansky biskup vyzdvihol tiež úlohu Panny Márie ako tej, ktorá zbiera „črepiny“, aby sa ľudia nezraňovali; zatiaľ čo iní ľudia tieto „črepiny“ roznášajú v mene slobody, ktorá prekračuje hranice hriechu a prirodzeného poriadku, aby sa ľudia zraňovali.
Michal Stríženec