Katedrála má kópiu krížovej cesty v Jeruzaleme

Katedrála sv. Martina v Bratislave má novú krížovú cestu. Ide o zmenšenú kópiu 14 súsoší, ktoré boli v októbri 2019 osadené vo východnej časti starého Jeruzalema na Via Dolorosa – na ceste, po ktorej Pán Ježiš kráčal s krížom na vrch Golgota.
Ján Lauko 09.03.2020
Katedrála má kópiu krížovej cesty v Jeruzaleme

Novú krížovú cestu v katedrálnom chráme požehnal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. / Snímka: Erika Litváková


Nové zastavenia v katedrálnom chráme požehnal bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský 6. marca počas pobožnosti krížovej cesty. Vyjadril želanie, aby všetkým veriacim, ktorí navštívia Katedrálu sv. Martina, slúžili na hlbšie uvedomenie si Božej lásky voči každému človeku.

Autorom bronzových súsoší je taliansky sochár Alessandro Mutto, ktorý pri tvorbe považoval za najväčšiu výzvu stotožnenie sa s pozorovateľom Ježišovej doby. Toto umelecké dielo vytvoril s hlbokým zmyslom pre detail tak, aby zobrazenia zastavení krížovej cesty vyjadrovali cit hlbokej ľudskosti zoči-voči Ježišovmu utrpeniu a smrti.

Originálne súsošia pre Via Dolorosa boli odliate tradičnou metódou „strateného vosku“ v umeleckej zlievarni Fonderia artistica Bmn Arte v talianskej Verone. V Klementínskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne ich 21. septembra požehnal pápež František.

Kópie pre Katedrálu sv. Martina odliali pod dohľadom Alessandra Mutta taktiež vo veronskej zlievarni. Zastavenia krížovej cesty v bratislavskej katedrále majú rozmer 35 x 30 centimetrov (originálne súsošie má rozmery 50 x 60 centimetrov).

Podľa slov Petra Slepčana, správcu farnosti, do ktorej katedrálny chrám spadá, myšlienka novej krížovej cesty chytila farníkov za srdce a i vďaka ich pomoci sa tento zámer podarilo zrealizovať. Obsahovo dobre zrozumiteľné zastavenia bez prvkov modernej abstrakcie a historizujúcich tendencií budú pre veriacich vhodnou pomocou pri modlitbe krížovej cesty.

Aj z umeleckého hľadiska bolo vyhodnotené umiestnenie týchto bronzových súsoší do Katedrály sv. Martina ako vhodné riešenie, pretože ich farba sa veľmi dobre dopĺňa so štruktúrovaným povrchom kamenných stĺpov.