Katolícke noviny oslávili 170 rokov

Presne v deň narodenín Katolíckych novín 7. novembra pri príležitosti 170. výročia ich založenia Slovenský spolok Identita spolu s redakciou Katolíckych novín a so Slovenským inštitútom v Budapešti pripravili jedinečné stretnutie Slovákov žijúcich v Maďarsku, aby si pripomenuli túto významnú udalosť. 
Peter Slovák 11.11.2019
Katolícke noviny oslávili 170 rokov

V Budapešti spomínali na začiatky Katolíckych novín i pri svätej omši v Kostole sv. Jozefa. Celebroval ju šéfredaktor KN Igor Hanko (vľavo) a kapucín Jakubrafael Blahoslav Patay OFMCap (vpravo). Snímka: Erika Litváková

Prvé číslo Katolíckych novín uzrelo svetlo sveta v Pešti 7. novembra 1849 na fare pri Kostole sv. Jozefa v Jozefove. Práve v tomto chráme sa slávnosť začala spomienkovou svätou omšou, ktorú celebroval šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko spolu s Jakubrafaelom Blahoslavom Patayom OFMCap. Šéfredaktor Katolíckych novín zdôraznil dôležitú úlohu novín v živote Slovákov v celom Uhorsku. Pripomenul význam ich zakladateľa, kňaza Šimona Klempu, ktorý v tom čase pôsobil práve v tejto peštianskej farnosti.

Po svätej omši sa uskutočnil pietny akt kladenia vencov pri pamätnej tabuli v zadnej časti chrámu, ktorá pripomína osobnosť Šimona Klempu a založenie prvého jedinečného slovenského katolíckeho periodika. V mene Slovenského spolku Identita položila veniec jeho predsedníčka Karola Klauszová a zástupcovia Slovenskej samosprávy V., VIII. a XI. obvodu Budapešti.

Následne sa prítomní presunuli na pôdu Slovenského inštitútu v Budapešti, kde sa konalo pamätné sympózium. Vystúpila na ňom kulturologička Anna Kováčová, ktorá prítomným priblížila slovenskú duchovnú a kultúrnu minulosť v Pešti. Po nej šéfredaktor Katolíckych novín Igor Hanko vysvetlil súvislosti formovania sa katolíckeho periodika v minulosti i súčasnosti. Vedúca členského oddelenia vydavateľa Katolíckych novín - Spolku svätého Vojtecha Slavka Nádaská objasnila úlohu členstva a archivár Tomáš Čmehíl zas poskytol zaujímavý exkurz do jeho histórie.