Katolícke noviny štartujú letné súťaže

Všetkých čitateľov Katolíckych novín pozývame spestriť si tohtoročné leto našimi súťažami. V „dospeláckej“ súťaži vám priblížime známych svätcov; deti počas prázdninovej súťaže spoznajú život a dielo Andreja Radlinského.
Katolícke noviny 25.06.2019
Katolícke noviny štartujú letné súťaže

Milí čitatelia, aj toto leto sme pre vás pripravili obľúbené súťaže. V tradičnej vedomostnej čitateľskej súťaži si budete môcť preveriť svoje vedomosti o svätcoch, ktorých si Cirkev uctieva dlhé storočia, ale aj o takých, ktorí sú nám obdobím svojho života veľmi blízki.

Aj preto sme našu súťaž nazvali Leto so svätými – od Košíc po Libanon. A vy už určite tušíte, ktorých svätcov sa naše otázky budú týkať.

Svätí košickí mučeníci, sv. Cyril i sv. Šarbel
Ako ste si už počas uplynulých rokov zvykli, formu súťaže sme nezmenili ani teraz – ku každej otázke sa bude viazať ponuka na odpoveď spomedzi troch možností.

Súťažné otázky sa budú týkať predovšetkým svätých košických mučeníkov, svätého Cyrila a svätého Šarbela. Súvisí to s viacerými jubileami, ktoré sme si v súvislosti s nimi už pripomenuli, alebo nás ešte len čakajú.

V každom čísle našich novín – od KN 26 do KN 35 - nájdete na strane 3 dvojice otázok s trojicou možností na výber správnej odpovede.

Súťažiaci si svoju odpoveď – poradové číslo otázky a písmeno (a, b alebo c) - poznačí do súťažnej karty, ktorá je vložená ako samostatná príloha v tomto čísle KN; alebo ju môžete nájsť na našej internetovej stránke.

Zároveň nájdete pri otázkach súťažný kupón; raz uverejníme žolíka, ktorým môžete nahradiť prípadný chýbajúci kupón.

Na záver súťaže pošlete do 13. septembra 2019 do redakcie Katolíckych novín súpis všetkých odpovedí naraz aj s nalepenými kupónmi na súťažnej karte.

Ak budú vaše odpovede správne a splníte všetky podmienky súťaže (štatút je k dispozícii na www.katolickenoviny.sk), zaradíme vás do žrebovania o atraktívne ceny za vyše 4 300 eur.

Komiks o Andrejovi Radlinskom
V tomto čísle KN štartujeme aj prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu Leto s Andrejom 2019. Počas 9 týždňov (KN 26 až KN 34) pozývame deti i celé rodiny zoznámiť sa v našom exkluzívnom komikse s veľkou osobnosťou Cirkvi na Slovensku – s Andrejom Radlinským, ktorého meno úzko súvisí so Spolkom svätého Vojtecha i s Katolíckymi novinami.

Jeho život a dielo priblížime našim najmladším čitateľom práve v roku, keď Katolícke noviny oslavujú 170 rokov od svojho vzniku.

Pravidlá súťaže nájdete na priloženej hracej karte a všetky ďalšie informácie na webovej stránke KN.

Na 50 vyžrebovaných výhercov čaká 28. septembra 2019 zaujímavý program s Dobromilkou a Svetlúšikom v srdci Bratislavy, kde na Kapitulskej ulici sídlia Katolícke noviny.

Milí čitatelia, želáme vám požehnané a pokojné leto 2019, aj pri čítaní Katolíckych novín, a úspech v súťažení.