Katolícke noviny štartujú letné súťaže

Všetkých čitateľov Katolíckych novín pozývame spestriť si tohtoročné leto našimi súťažami. V „dospeláckej“ súťaži vám priblížime známych svätcov; deti počas prázdninovej súťaže spoznajú život a dielo Andreja Radlinského.
Katolícke noviny 25.06.2019
Katolícke noviny štartujú letné súťaže

Hlavnou cenou letnej čitateľskej súťaže je letecký zájazd do Libanonu, kde výherca bude môcť ochutnať aj miestne špeciality. Ilustračná snímka: flickr.com/Serge Melki

Milí čitatelia, aj toto leto sme pre vás pripravili obľúbené súťaže. V tradičnej vedomostnej čitateľskej súťaži si budete môcť preveriť svoje vedomosti o svätcoch, ktorých si Cirkev uctieva dlhé storočia, ale aj o takých, ktorí sú nám obdobím svojho života veľmi blízki.

Aj preto sme našu súťaž nazvali Leto so svätými – od Košíc po Libanon. A vy už určite tušíte, ktorých svätcov sa naše otázky budú týkať.

Svätí košickí mučeníci, sv. Cyril i sv. Šarbel
Ako ste si už počas uplynulých rokov zvykli, formu súťaže sme nezmenili ani teraz – ku každej otázke sa bude viazať ponuka na odpoveď spomedzi troch možností.

Súťažné otázky sa budú týkať predovšetkým svätých košických mučeníkov, svätého Cyrila a svätého Šarbela. Súvisí to s viacerými jubileami, ktoré sme si v súvislosti s nimi už pripomenuli, alebo nás ešte len čakajú.

V každom čísle našich novín – od KN 26 do KN 35 - nájdete na strane 3 dvojice otázok s trojicou možností na výber správnej odpovede.

Súťažiaci si svoju odpoveď – poradové číslo otázky a písmeno (a, b alebo c) - poznačí do súťažnej karty, ktorá je vložená ako samostatná príloha v tomto čísle KN; alebo ju môžete nájsť na našej internetovej stránke.

Zároveň nájdete pri otázkach súťažný kupón; raz uverejníme žolíka, ktorým môžete nahradiť prípadný chýbajúci kupón.

Na záver súťaže pošlete do 13. septembra 2019 do redakcie Katolíckych novín súpis všetkých odpovedí naraz aj s nalepenými kupónmi na súťažnej karte.

Ak budú vaše odpovede správne a splníte všetky podmienky súťaže (štatút je k dispozícii na www.katolickenoviny.sk), zaradíme vás do žrebovania o atraktívne ceny za vyše 4 300 eur.

Komiks o Andrejovi Radlinskom
V tomto čísle KN štartujeme aj prázdninovú súťaž pre deti a celú rodinu Leto s Andrejom 2019. Počas 9 týždňov (KN 26 až KN 34) pozývame deti i celé rodiny zoznámiť sa v našom exkluzívnom komikse s veľkou osobnosťou Cirkvi na Slovensku – s Andrejom Radlinským, ktorého meno úzko súvisí so Spolkom svätého Vojtecha i s Katolíckymi novinami.

Jeho život a dielo priblížime našim najmladším čitateľom práve v roku, keď Katolícke noviny oslavujú 170 rokov od svojho vzniku.

Pravidlá súťaže nájdete na priloženej hracej karte a všetky ďalšie informácie na webovej stránke KN.

Na 50 vyžrebovaných výhercov čaká 28. septembra 2019 zaujímavý program s Dobromilkou a Svetlúšikom v srdci Bratislavy, kde na Kapitulskej ulici sídlia Katolícke noviny.

Milí čitatelia, želáme vám požehnané a pokojné leto 2019, aj pri čítaní Katolíckych novín, a úspech v súťažení.