KBS má nového výkonného sekretára

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) má od 1. augusta nového výkonného sekretára. Stal sa ním kňaz Trnavskej arcidiecézy Ivan Ružička.
TK KBS 05.08.2019
KBS má nového výkonného sekretára

Ivan Ružička je novým výkonným sekretárom KBS. / Snímka: Martin Kramara


Výkonného sekretára po porade so stálou radou menuje predseda KBS. Nový výkonný sekretár KBS do funkcie nastupuje po kňazovi Antonovi Ziolkovskom, ktorý odchádza do služieb Trnavskej arcidiecézy. Na pozícii bol od 1. augusta 2009.

Ivan Ružička pochádza z Dobrej Vody pri Trnave. Kňazskú vysviacku prijal 15. júna 2008 v Trnave. Pôsobil ako kaplán v Hlohovci (2008), vo Vrbovom (2009 – 2011), v Leopoldove (2011) a Komárne (2011 – 2012). V rokoch 2012 – 2014 absolvoval teologické postgraduálne štúdium na Pápežskej lateránskej univerzite v Ríme.

V rokoch 2014 – 2018 bol tajomníkom arcibiskupa, notár a ceremonár Arcibiskupského úradu v Trnave. Od 1. júla 2018 do 31. júla 2019 bol správcom Slovenskej katolíckej misie v Bruseli.