KBS ocenila vedcov za dialóg s vierou

Cenu Fides et ratio získal tento rok psychológ Ján Grác a prírodovedec Miroslav Saniga.
Katolícke noviny 23.09.2019
KBS ocenila vedcov za dialóg s vierou

Cena Fides et ratio / Snímka: Peter Zimen


Už desiatykrát Konferencia biskupov Slovenska 19. septembra udelila ocenenie za zásluhy o dialóg medzi vierou a vedou Fides et ratio. Tento rok cenu získal vedec, psychológ a vysokoškolský pedagóg Ján Grác (89) a prírodovedec a spisovateľ Miroslav Saniga (55).

Oceňovaniu v bratislavskom Primaciálnom paláci predchádzala svätá omša v jezuitskom kostole, ktorú ako hlavný celebrant slúžil predseda Rady KBS pre vedu, vzdelanie a kultúru František Rábek. Svätá omša bola obetovaná za všetkých, ktorí vynikajúcim spôsobom rozvíjajú vieru a rozum. „Božie zjavenie nám akoby otvára horizonty mnohých skutočností, ktoré by sme prirodzeným rozumom vôbec ani nevnímali. Tieto otvorené horizonty sú výzvou pre náš intelekt, pre nášho ducha, aby sme ich prenikali rozumom, poznávaním a dávali do správnych súvislostí s naším vlastným životom,“ povedal v homílii biskup Rábek.

V rámci slávnostného ceremoniálu prečítali laudácie ocenených, ktoré priblížili ich vedeckú a výskumnú činnosť. „Ťažiskom mnohých výskumných úloh profesora Jána Gráca boli otázky mravného konania a jeho porúch; problematika závislostí z aspektu výchovno-preventívnych prístupov; normy morálnosti a ich vzťah k ľudskému svedomiu. Zameral sa aj na rodinu v kontexte súčasnej spoločnosti,“ predstavila Judita Stempelová oceneného Jána Gráca.

„Vedecko-výskumná činnosť Miroslava Sanigu je zameraná na vzťahy medzi vtákmi a ekosystémom. Sú to problémy súvisiace s ekológiou a etológiou vtákov, biodiverzitou a ochranou terestrických ekosystémov; vzťah medzi vtáčou zložkou a rastlinnou zložkou ekosystémov; vzťah medzi vtáčími spoločenstvami a meniacimi sa ekosystémami. Jeho špecialitou a zvlášť obľúbenou témou je ekológia a etológia tetrova hlucháňa a murárika červenokrídleho. Tým hlavným, čím sa Miroslav Saniga odlišuje od väčšiny vedeckých pracovníkov, sú jeho vedecko-popularizačné aktivity,“ povedal o ocenenom Viliam Novák.

Obaja laureáti sa po odovzdaní ceny prítomným prihovorili v tematických prednáškach.