KBS povedie najbližšie štyri roky arcibiskup Bernard Bober

Konferenciu biskupov Slovenska (KBS) povedie najbližšie štyri roky košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. V tajných voľbách o tom rozhodlo 14 členov KBS.

TK KBS 11.10.2022
KBS povedie najbližšie štyri roky arcibiskup Bernard Bober

Nový predseda KBS, košický arcibiskup Bernard Bober. Snímka: Peter Zimen

Voľba sa uskutočnila na úvod 103. plenárneho zasadnutia KBS v Badíne. Vo funkcii po štyroch funkčných obdobiach vymení bratislavského arcibiskupa metropolitu Stanislava Zvolenského.

Podpredsedom KBS sa stal nitriansky biskup Viliam Judák. Doteraz ním bol arcibiskup Bober.

Stálu radu KBS bude okrem predsedu, podpredsedu a generálneho sekretára KBS (banskobystrický biskup Marián Chovanec) tvoriť rožňavský biskup Stanislav Stolárik a arcibiskup Stanislav Zvolenský.

Nového hovorcu KBS plénum nezvolilo.

Nový predseda KBS sa poďakoval za dôveru a poprosil o modlitbu za svoju službu: „Ďakujem biskupom za podporu a dôveru. Je to náročná úloha, ktorá stojí predo mnou. Na jej začiatku pre dobro veriacich na Slovensku prosím všetkých o modlitbu za mňa a túto službu. Preberám ju v pokore a skromnosti.

Ďakujem otcovi Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi, ktorý dlhé roky viedol biskupskú konferenciu. Je na čom stavať, a preto ďakujem za všetko, čo dobré vykonal.

Svoju osobnú službu zverujem našej patrónke Sedembolestnej Panne Márii a svätým košickým mučeníkom.“

Bernard Bober sa narodil 3. novembra 1950 v Zbudskom Dlhom v okrese Humenné.

Kňazskú vysviacku prijal 8. júna 1974 v Bratislave.

Ako kaplán pôsobil v Humennom, Snine, Zborove. Od roku 1978 bol farským administrátorom v Kecerovciach. V roku 1990 bol farárom dekanom v Humennom.

V roku 1991 sa stal generálnym vikárom Košickej diecézy.

Pápež Ján Pavol II. ho 28. decembra 1992 vymenoval za titulárneho biskupa vissalského a košického pomocného biskupa.

Biskupskú vysviacku prijal 30. januára 1993 z rúk kardinála Jozefa Tomka v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach.

Štvrtého júna 2010 bol vymenovaný za košického arcibiskupa; 10. júla 2010 kánonicky prevzal úrad arcibiskupa metropolitu Košickej arcidiecézy.