KBS pripravuje preventívne prednášky k téme zneužívania

Na plenárnom zasadaní KBS biskupi okrem iného prerokovali kroky v procedurálnych postupoch pri prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých.
TK KBS 27.03.2019
KBS pripravuje preventívne prednášky k téme zneužívania

Biskupi mali zasadanie v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. / Snímka: Peter Zimen


Slovenskí biskupi sa 25. – 26. marca zišli na 92. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Stretnutie sa konalo v Exercičnom dome sv. Ignáca v Prešove. O čom biskupi hovorili?

Vyjadrili spokojnosť nad zlepšeniami, ktoré na Katolíckej univerzite priniesli prijaté opatrenia a povzbudili vedenie univerzity ďalej zlepšovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania mládeže v katolíckom duchu.

 

Problematika zneužívania

Biskupi si tiež vypočuli informácie o februárovom stretnutí vo Vatikáne zameranom na ochranu maloletých. Plénum KBS následne prerokovalo kroky v procedurálnych postupoch pri prípadoch sexuálneho zneužívania maloletých.

Biskupi prijali oznámenie o založení Centra na ochranu maloletých pri Teologickej fakulte v Košiciach, ktorá patrí pod Katolícku univerzitu v Ružomberku. V blízkej budúcnosti sa na pôde Cirkvi pripravujú rozličné prednáškové podujatia preventívneho charakteru.

 

Otázka svätého prijímania pre rozvedených

Plénum sa venovalo aj problematike svätého prijímania pre rozvedených, ktorí nevstúpili do nového zväzku. Biskupi skonštatovali, že medzi veriacimi na Slovensku je stále nízke povedomie ohľadom možnosti požiadať o pristupovanie k sviatostiam po civilnom rozvode. Táto možnosť existuje pre tých, ktorí nevstúpili do nového zväzku, a je potrebné, aby o nej kňazi v pastoračnej službe primerane informovali.

 

Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči

KBS na slávnosť Zvestovania Pána, ktorá je zároveň Dňom počatého dieťaťa, vydala vyhlásenie. Biskupi v ňom veriacich povzbudzujú, aby ešte väčšmi podporovali rodinu a chránili bezbranných.

„Povzbudzujeme veriacich, našu mládež, dospelých i seniorov a s nimi všetkých ľudí dobrej vôle, aby zintenzívnili svoje úsilie podporovať rodinu a chrániť bezbranných, ktorým zákony našej krajiny stále upierajú právo na život. Pokladáme za potrebné pripomenúť, aká kľúčová je pre nás táto téma. Majme to na pamäti pri všetkých voľbách,“ stojí vo vyhlásení biskupov.

Tí pripomenuli, že k najväčším verejným zhromaždeniam od čias nežnej revolúcie boli na Slovensku národné pochody za život. „Nemôžeme nad témou rodiny a života zatvárať oči, lebo čelíme rozhodnutiu, ktoré ovplyvní našu budúcnosť. Dôležité občianske rozhodnutie urobme správne. A pozvime k nemu, naozaj dôrazne, aj tých, ktorí nás majú verejne reprezentovať. To, čo hovoríme v našich chrámoch, žime aj v našej občianskej spoločnosti,“ vyzvali biskupi.

Zároveň dodali, že sa modlia „za vnímavosť ľudských sŕdc za odvahu stavať našu budúcnosť na skutočne slušnom základe: na kultúre života“.