KBS vyzýva na vytrvalosť v pomoci

Po 101. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa biskupi v súvislosti s pomocou utečencom z Ukrajiny rozhodli napísať spoločné povzbudenie pre veriacich.
TK KBS 05.04.2022
KBS vyzýva na vytrvalosť v pomoci

Na snímke zľava: biskupi Jozef Haľko, Ján Kuboš, František Rábek a Viliam Judák. Snímka: Peter Zimen

„Ďakujeme vám za prejavy solidarity a za pomoc, ktorú poskytujete utečencom pred vojnou na Ukrajine,“ napísali biskupi v úvode. „V ťažkých chvíľach sa ukazuje, kto aký je, čo je v človeku. Sme vďační za to, že obetavo pomáhate a ujímate sa všetkých bez rozdielu.

Ihneď ste reagovali a nehľadeli ste na seba, na svoje pohodlie. Naopak, prejavili ste veľkú obetavosť a súcit s bolesťou našich bratov a sestier.“ Biskupi ďalej uviedli, že táto skúška zrejme nebude jednoduchá ani krátka.

Veriacich preto povzbudzujú, aby si zachovali odhodlanosť a vytrvalosť spolu s rozvahou a opatrnosťou. „Nedajte sa znechutiť tými, ktorí vyhľadávajú zámienky, aby neposkytli pomoc. Ani tými, ktorí vzbudzujú negatívne postoje voči utečencom.

Božie požehnanie spočinie na tom, kto pomôže a neodvráti sa od brata a sestry v núdzi.“ Slovenskí biskupi prosia veriacich, aby často využívali zdroje, ktoré nám poskytujú sviatosti. „Budeme potrebovať mnoho síl. Náročné výzvy dokážeme zvládnuť s Božou pomocou, ktorú veľmi pociťujeme v Eucharistii.

Časté sväté prijímanie nech vás naplní pokojom, milosrdenstvom a vytrvalosťou v dobrom,“ dodali biskupi na záver. Pripomeňme, že na plenárnom zasadaní, ktoré sa konalo 28. a 29. marca v Badíne, sa hovorilo o formách pomoci utečencom zo strany Katolíckej cirkvi.

Biskupi takisto rokovali o normách na ustanovovanie akolytov a lektorov, ako aj o novom vydaní liturgie obradu slávenia sviatosti manželstva.