KN mali vzácnu návštevu

Do redakcie Katolíckych novín zavítali nemecky hovoriaci biskupi a zástupcovia biskupských konferencií, ktorí majú na starosti oblasť médií.
Ján Lauko 11.09.2018
KN mali vzácnu návštevu

Históriu a súčasné poslanie Katolíckych novín zástupcom biskupských konferencií predstavil šéfredaktor KN Igor Hanko. Snímka: KN/Erika Litváková

V rámci trojdňového stretnutia zástupcov biskupských konferencií zodpovedných za oblasť médií jeho účastníci 11. septembra navštívili aj redakciu Katolíckych novín. Zaujímali sa o históriu novín, ako prebieha proces ich výroby či to, aké je ich postavenie v slovenskej spoločnosti.

Na otázky im odpovedal šéfredaktor KN Igor Hanko. „Živo sa zaujímali napríklad o to, akým spôsobom si noviny udržiavajú apolitickosť. Pýtali sa, či vôbec nereagujeme na politické otázky.

Vysvetlil som im, že keď spoločnosťou hýbe nejaký problém, reagujeme komentárom alebo duchovnou obnovou. Apolitické sú Katolícke noviny v tom, že nepresadzujú žiadnu politickú stranu,“ priblížil Igor Hanko.

Medzi hosťami boli zástupcovia z Rakúska, Švajčiarska, Chorvátska, Litvy, Slovinska či Nemecka. Tí sa tiež pýtali na počet predplatiteľov a boli prekvapení, že KN možno kúpiť aj v niektorých novinových stánkoch.

Takisto ich zaujímala spolupráca s diecézami pri šírení náboženského spravodajstva z regiónov. Jeden z biskupov si pri listovaní novín všimol vložený reklamný katalóg. Šéfredaktor mu vysvetlil, že takáto inzertná spolupráca umožňuje KN zaradiť do súťaží hodnotné ceny ako napríklad auto.

Zahraniční hostia potom pokračovali vo svojom programe, v rámci ktorého diskutovali o úlohe žurnalistiky v meniacej sa Európe a vo svete či o politickom populizme ako výzve pre Cirkev a jej komunikáciu.

Dodajme, že na Slovensko pricestovali na pozvanie predsedu Konferencie biskupov Slovenska Stanislava Zvolenského.