Kňaz má byť presiaknutý Kristom

Katolícka cirkev na Slovensku sa od soboty 25. júna teší z ďalších novokňazov.
Katolícke noviny 28.06.2022
Kňaz má byť presiaknutý Kristom

Ján Butkovský, SDB a Daniel Holúbek, SDB (zľava), boli vysvätení za kňazov v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov v Košiciach-Terase. Snímka: Jakub Petrovský

KOŠICE

Do saleziánskej rodiny pribudli dvaja novokňazi. Ján Butkovský a Daniel Holúbek prijali kňazskú vysviacku z rúk košického pomocného biskupa Marka Forgáča v Kostole sv. Gorazda a spoločníkov.

„Kňazstvo je predovšetkým živým vzťahom ku Kristovi,“ zdôraznil biskup Forgáč v homílii a dodal, že kňaz má byť presiaknutý Kristom. Ján a Daniel objavili a budovali tento živý vzťah ku Kristovi v saleziánskej rodine.

„Dobrý pastier položí svoj život za ovce,“ uvádza sa v Evanjeliu podľa Jána, ktoré si mladí saleziáni sami zvolili. LUCIA KAPURÍKOVÁ

Z rúk bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka prijal kňazskú vysviacku Lukáš Porubský z Rehole menších bratov kapucínov. Snímka: Branislav Fabo, OFMCap

PEZINOK

„Neraz sa totiž stáva, že samotní kresťania nerozumejú podstate kresťanského posolstva o vzkriesení, považujúc ho veľakrát za čisto budúcu udalosť, ktorá nemá pre ich momentálny život žiaden význam.“

Tieto slová z diplomovej práce svätenca citoval bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko v príhovore pri kňazskej vysviacke Lukáša Porubského, OFMCap, v Kostole Najsvätejšej Trojice.

Vysvetlil tiež potrebu dnešného kresťana žiť prítomný okamih, lebo len v ňom sme v skutočnosti schopní mať skúsenosť so živým Bohom. Po svätej omši sa prítomní stretli na agapé, kde pokračovala radosť z toho, že majú medzi sebou nového kňaza. BRANISLAV FABO, OFMCap

Banskobystrický biskup Marián Chovanec udelil kňazskú vysviacku Jozefovi Mikulášovi. Snímka: Matej Pirháč  

BANSKÁ BYSTRICA

Banskobystrický biskup Marián Chovanec vysvätil v Katedrále sv. Františka Xaverského nového kňaza Jozefa Mikuláša. V homílii upriamil pozornosť na Božiu Matku, keďže formulár svätej omše bol zo spomienky Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.

Položil otázku, či je vhodné, aby sme mali v deň kňazskej vysviacky spomienku Panny Márie, keďže ju Cirkev nikdy nevyhlásila a ani nevyhlási za „kňažku“. „Panna Mária stojí pred nami ako krásny a ušľachtilý vzor,“ uviedol biskup.

„Ona je Ježišova náuka v praxi, ona je živé evanjelium. Keď na ňu hľadíme, tak vidíme, ako má vyzerať kresťan. Keď si ju berieme za príklad, robíme to najlepšie, čo môžeme.O čo viac si ho majú brať kňazi.“ PETER LUPTÁK

Obrad vysviacky novokňazov Bratislavskej eparchie sa slávil v Bazilike Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne. Snímka: Helena Vislocká 

ŠAŠTÍN

V Bazilike Sedembolestnej Panny Márie vysvätil bratislavský eparcha Peter Rusnák za kňazov Michala Janočka a Petra Sahajdu. V homílii sa zamýšľal nad otázkou, ktorú položil Ježiš vo večeradle apoštolom po tom, čo im umyl nohy: Chápete, čo som vám urobil?

„Ako môžeme vybadať z odpovede Šimona Petra, nie veľmi to pochopili. Preto Ježiš povie Šimonovi: Ak neprijímaš tento znak mojej lásky, mojej poníženosti, tak potom čo máme spoločné? Povedz mi, či si pochopil poníženosť, poslušnosť a službu lásky druhému človekovi. Ak sa tomuto brániš, nič si nepochopil. Nebudeš mať so mnou podiel.“ –SG–

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.