Kňazi pomáhajú v nemocniciach

Mladí kňazi Košickej arcidiecézy oslovili nemocnice s ponukou dobrovoľnej služby na výpomoc počas pandémie.
Jaroslav Fabian 12.01.2021
Kňazi pomáhajú v nemocniciach

Zo spontánnej aktivity dobrovoľníctva sa v Prešove 9. januára sformovala prvá skupina kňazov, ktorí od rána nastúpili do služby.

Prešovskú skupinu štrnástich kňazov koordinuje Dalibor Ondrej, farár Veľkej Lodiny, ktorý od rána slúži pri vstupe do nemocničnej budovy, kde sú tri poschodia covidových oddelení. Rozdeľuje pacientov pri vstupe, čím uľahčuje prácu zdravotníkom, ktorí sa môžu venovať svojej medicínskej činnosti.

Piati kňazi sú dobrovoľníkmi priamo na covidových oddeleniach, kde pomáhajú pri jednoduchých činnostiach. „Tým, že oddelenia sú uzatvorené a mnohí príbuzní nemajú prístup, prítomní kňazi dobrovoľníci najmä pri starších pacientoch nahrádzajú spoločenskú a ľudskú stránku,“ uviedol Dalibor Ondrej.

Aj v Košiciach od 11. januára dobrovoľnícky vypomáha v nemocniciach 23 kňazov. Jeden z nich - Jozef Kmec rokoval o možnostiach uplatnenia v dvoch mestských nemocniciach, ktoré sa stávajú centrom pre celé východné Slovensko.

„Keďže sme ako kňazi počas lockdownu vyblokovaní z priameho kontaktu s ľuďmi, rozhodli sme sa priblížiť k najzraniteľnejším a čosi pozitívne pre nich urobiť. Zadelili nás do niekoľkých skupín, kde by sme mohli byť osožní.“

Dobrovoľníkov kňazov tak možno stretnúť hneď pri vstupe, kde merajú telesnú teplotu, vykonávajú administratívne úkony, vypisujú formuláre, a niektorí pomáhajú v skladoch so zdravotníckym materiálom.

Osobitnú skupinu tvoria piati kňazi dobrovoľníci, ktorí sa prihlásili priamo na výpomoc na covidových oddeleniach. Postupne by sa dobrovoľnícka služba mala rozšíriť o 6 kňazov v Bardejove, 4 kňazov vo Svidníku, 6 kňazov v Snine, 4 kňazov v Trebišove a 4 kňazov v Humennom. S ponukou kňazi oslovili aj nemocnice vo Vranove nad Topľou a v Michalovciach.

Ochota kňazských dobrovoľníkov prekvapila aj samotného košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera.

„Spontánna iniciatíva našich mladých kňazov ma potešila a dal som súhlas na výpomoc, pretože naozaj niektoré nemocnice majú personálny nedostatok. Bol som povzbudený ich ochotou a od začiatku som im zdôrazňoval, aby boli opatrní a zodpovedne sa chránili.

Žehnám na diaľku všetkých, ktorí sa iniciatívne chytili tejto aktivity; žehnám aj našich chorých v nemocniciach, pretože potrebujú duchovnú pomoc,“ zdôraznil košický arcibiskup.