Košice si uctili svoju patrónku

V Košiciach sa 18. novembra konala odpustová slávnosť ku cti svätej Alžbety Uhorskej, patrónky katedrály a mesta.
Jaroslav Fabian 18.11.2018
Košice si uctili svoju patrónku

Svätú omšu slúžil košický arcibiskup metropolita Bernard Bober, ktorý si na začitaku slávnosti uctil relikviu sv. Alžbety Uhorskej. / Snímka: Jaroslav Fabian


Slávnosť sa začala svätou omšou v maďarskom jazyku, ktorej predsedal biskupský vikár Zoltán Pásztor. Po nej nasledovala hlavná odpustová svätá omša, ktorú slúžil košický arcibiskup Bernard Bober.


V homílii vyzdvihol príklad a veľkosť svätej Alžbety a dôležitosť jej odkazu. Vo svojej dobe využila všetky prostriedky, aby pomohla svojim blížnym. „Svätá Alžbeta je taká aktuálna a taká presvedčivá aj pre dnešnú dobu, žeby sme mohli nahlas vysloviť prianie, aby nám Boh aj v tomto čase poslal takú političku, právničku, lekárku, členku inteligencie, učiteľku, umelkyňu, akademičku, aktivistku či významnú predstaviteľku spoločenského života! ... Dnešnej Európe by Alžbeta jasne odkázala, že akýkoľvek projekt v sociálnej sfére je neudržateľný na dlhšiu dobu, pokiaľ nevychádza z prameňa lásky ku Kristovi.“


V Košickej arcidiecéze je slávnosť svätej Alžbety Uhorskej príležitosťou konať reálne dobro. Celodiecézna Dobročinná zbierka sv. Alžbety, ktorá prebieha aj tento rok, napomôže vytvoreniu pútnického zázemia vo Vysokej nad Uhom.