Košice slávili blahorečenie Anny Kolesárovej

V sobotu 1. septembra zažili obyvatelia Košíc i celého Slovenska slávnosť blahorečenia mučeníčky Anny Kolesárovej. Do metropoly východu prišlo množstvo hostí, ale hlavne veľký zástup veriacich z celého Slovenska.
Ľudovít Malík 03.09.2018
Košice slávili blahorečenie Anny Kolesárovej

Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty. Snímka: Erika Litváková

Slávnosť blahorečenia sa začala o 10.00 hodine na Štadióne TJ Lokomotíva Košice a predsedal jej prefekt Kongregácie pre kauzy svätých kardinál Giovanni Angelo Becciu. Do Čermeľského údolia prišlo viac ako 30-tisíc veriacich z celého Slovenska, ktorí vytvorili atmosféru ticha preniknutého radosťou a vďačnosťou Bohu za novú blahoslavenú.

Vigília
Oslavy a poďakovanie za blahoslavenú Annu Kolesárovú sa začali už v predvečer slávnosti v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach. Svätú omšu celebroval košický pomocný biskup Marek Forgáč.

Vo svojej homílii hovoril o posledných slovách Anny Kolesárovej a o tom, že veľakrát posledné slová umierajúceho človeka hovoria o jeho predošlom živote. „Slová Ježiš, Mária, Jozef, ktoré v poslednej chvíli vyslovila, ukazujú na jej život. Posledné okamihy sú často výsledkom celého života. Ako to vidíme v podobenstve o pannách: hlúpe panny si chceli vziať olej od múdrych, ale tie im ho nedali.

Niekto by mohol povedať: Aké sú tie múdre panny sebecké, egoistické, nemyslia na druhých... Ale evanjelista Matúš chce podčiarknuť inú dôležitú vec. V posledných okamihoch sa totiž už neobchoduje, tam sa už nekupčí. Nemožno si povedať, že si budem žiť, ako sa mi zachce, a v poslednom okamihu života to nejako zobchodujem, aby som bol spasený.“

Biskup Forgáč pripomenul, že prostredníctvom Ankinho príbehu chceme pamätať na všetky príbehy, kde zlo ubližuje dobru. „Chceme pamätať a modliť sa za tých, ktorí napriek násiliu, ktorému boli vystavení, prijali dieťa do svojho života a vychovávajú ho.

Chceme si uctiť tých a modliť sa za tých, ktorí žijú trpký život popri násilníkoch a agresoroch a nepoznajú cestu oslobodenia. Chceme povzbudiť tých, ktorí neupadajú do používania vulgarizmov urážajúcich najcitlivejšie sféry života človeka. Chceme sa modliť za tých, ktorí chránia slabých pred dvojzmyselnými urážkami a obťažovaním, ako to nedávno v Bratislave urobil cudzinec, ktorý preto prišiel o život.

Chceme sa modliť nielen za tých, ktorí sú vystavení pokušeniu typu špinavého opitého vojaka, ale aj za tých, ktorí odolávajú pokušeniam zvodných mužov a žien, a tak si chránia čistotu, chránia manželstvo, chránia rodinu. Áno, tento príbeh upriamuje pozornosť na život – tu a teraz. A chceme ho žiť tak, aby sme boli bdelí, aby sme v pravej chvíli vedeli správne a intuitívne reagovať na všetko, čo útočí na dobro, krásu a čistotu srdca.“

Blahorečenie
V sobotu 1. septembra sa brány Štadióna TJ Lokomotíva Košice otvorili už o šiestej ráno a tribúny, ako aj ihrisko sa začali rýchlo napĺňať. Krátko pred desiatou hodinou sa z útrob budov štadióna pohol liturgický sprievod k vybudovanému pódiu s oltárom, kde po ľavej strane bol obraz Panny Márie a po pravej strane ešte zahalený portrét budúcej blahoslavenej.

Obrad blahorečenia sa konal v úvode svätej omše, keď košický arcibiskup metropolita prečítal žiadosť, aby Svätý Otec František zapísal služobnicu Annu Kolesárovú do zoznamu blahoslavených. Následne zaznel jej životopis.

Pápežský legát kardinál Angelo Becciu potom prečítal apoštolský list pápeža, ktorým bola Anna Kolesárová vyhlásená za blahoslavenú. Liturgická spomienka bola ustanovená na 20. novembra.

Portrét Anny Kolesárovej na oltári bol odhalený a zaznel radostný spev aleluja. Autorkou portrétu je dizajnérka a ilustrátorka Zuzana Verbovská. Anna je zobrazená v modrých šatách.

Modrá farba symbolizuje múdrosť, zbožnosť, zjednocuje nebeské a pozemské. Na šatách má kvietok – sedmokrásku. Ten symbolizuje čistotu, mladosť, jednoduchosť, nevinnosť, krásu.

Za spevu hymnu Kristus víťaz priniesla hradná stráž relikviár s ostatkami blahoslavenej. Relikviár má tvar srdca, ktoré symbolizuje obetu a lásku. Je vyrobený zo striebra a má priemer približne pol metra. Jeho autorom je šperkár Marek Husovský.

Relikviáre sú dva slávnostný, ktorý sa bude nachádzať v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach, a hlavný, ktorý bude umiestnený v rodisku blahoslavenej vo Vysokej nad Uhom.

Svätosť sa nedá dosiahnuť improvizovaním
Prefekt Kongregácie pre kauzy svätých a hlavný celebrant kardinál Angelo Becciu vo svojej homílii vyzdvihol hrdinskú smrť Anny Kolesárovej pri obrane svojej telesnej integrity a čnosti čistoty.

„Toto boli dôvody, pre ktoré Anna bola zavraždená. Byť hrdinom, a o to viac stať sa svätým, sa nedá dosiahnuť improvizovaním. Anna Kolesárová dospela k mučeníctvu vďaka silnému duchovnému životu, ktorý sa v nej upevňoval každodennou modlitbou a prijímaním sviatostí.

Jej viera ju urobila silnou a odvážnou, aby bez váhania prijala mučeníctvo. Cirkev na Slovensku môže byť hrdá na túto svoju dcéru, ktorá sa dnes ponúka ako model života veriacim a zvlášť mladým, aby objavili krásu autentickej lásky, ako aj hodnotu čistoty.“

Podľa kardinála toto blahorečenie znova potvrdzuje hodnotu čistoty ako životného ideálu. „Týmto blahorečením Cirkev vyhlasuje, že čistota si aj v tejto dobe zachováva svoju príťažlivosť. Vy ste toho svedkami!“ uviedol kardinál. Povzbudil všetkých, hlavne mladých, aby prekonávali ťažkosti života a zachovávali si čisté srdce.

Na záver slávnosti bol relikviár prenesený vedľa štadióna do pripraveného stanu, kde prichádzali veriaci, aby sa pomodlili pri jej ostatkoch.