Košická arcidiecéza si pripomenula svojho patróna

V sobotu 1. decembra sa veriaci Košickej arcidiecézy stretli v Katedrále sv. Alžbety v Košiciach pri oslave svojho diecézneho patróna svätého Ondreja.
Jaroslav Fabian 01.12.2018
Košická arcidiecéza si pripomenula svojho patróna

Arcibiskup Bernard Bober počas sobotňajšej slávnosti požehnal dva relikviáre s ostatkami košických mučeníkov. Tie počas celého prípravného rok na výročie smrti svätých košických mučeníkov budú putovať po jednotlivých farnostiach Košickej arcidiecézy, kde budú vystavené k verejnej úcte. / Snímka: Jaroslav Fabian

 

Svätý Ondrej je patrónom Košickej diecézy od roku 1804. Na odpustovej svätej omši sa v rámci celodiecéznych rekolekcií zúčastnili i kňazi Košickej arcidiecézy. Aj im boli adresované slová homílie košického arcibiskupa metropolitu Bernarda Bobera: "To, čo robí Boh, robí v tichosti. Nerobí to s veľkým vytrubovaním s veľkým tímom. Pochopiteľne, že počíta vždy aj s našou účasťou, našou pomocou a predovšetkým s otvorenosťou nášho srdca. K tej spolupráci si vybral svojich učeníkov a medzi nimi bol predovšetkým prvopovolaný svätý Ondrej, náš patrón... Do Cirkvi sú však povolaní všetci ľudia. Nielen kňazi a zasvätení, ale i všetci laici. Od krstu su povolaní nasledovať ježiša Krista. Takže všetci sme učeníci."

Sobotňajšia slávnosť odštartovala prípravný rok na 400. výročie troch svätých košických mučeníkov. Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin zomreli mučeníckou smrťou 7. septembra 1619 počas povstania Gabriela Betlena v Košiciach. Ako uviedol košický pomocný biskup Marek Forgáč, títo traja umučení kňazi sú veľkým príkladom vernosti Cirkvi, pápežovi, svojmu povolaniu a viere.

Ďalej dodal, že Rok svätých košických mučeníkov bude sprevádzať množstvo aktivít: "Napríklad aula Teologickej fakulty v Košiciach bude pomenovaná po svätých košických mučeníkoch. Chceme dať vyhotoviť aj ich nový obraz. V pláne sú aj aktivity orientované smerom ku kňazom, keďže mučeníci boli kňazmi. Chceme otvoriť novú kapitolu permantnej formácie pre kňazov našej arcidiecézy. Takisto máme pripravené aktivity zamerané smrom k rodinám a k manželom. Chceme pozvať na svätú omšu do košickej katedrály jubilujúcich manželov, strieborných a zlatých, aby sme tak zvýraznili vernosť, ktorú si zachovali v manželstve."