Košická arcidiecéza spomínala na svojich mučeníkov

Pred 114 rokmi 15. januára 1905 boli Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Križin vyhlásení za blahoslavených. V deň výročia sa na Teologickej fakulte v Košiciach konala konferencia o fenoméne mučeníctva v Košickej arcidiecéze.
Jaroslav Fabian 16.01.2019
Košická arcidiecéza spomínala na svojich mučeníkov

Spomienka na košických mučeníkov začala svätou omšou v Kostole Najsvätejšej Trojice. / Snímka: Jaroslav Fabian

 

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober konferenciu otvoril slovami, že príkladom viery košických mučeníkov - ktorých za svätých vyhlásil pápež Ján Pavol II. v roku 1995 počas návštevy Košíc - sa môžu ľudia inšpirovať i dnes a formovať môže aj ďalšie generácie.

Na konferencii vystúpil napríklad nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý hovoril o fenoméne mučeníctva ako o najvyššom stupni svedectva o Kristovi. Melichara Grodeckého a jeho svedectvo i cestu k povolaniu priblížil jezuita Milan Hudáček. Peter Zubko cez množstvo zaujímavých faktov a dokumentov zdôraznil, že košickí mučeníci neboli zďaleka jediní, ktorí boli v tom čase mučení pre vieru. Peter Sedlák hovoril o mučeníkoch z františkánskeho rádu na území Košickej arcidiecézy a Roland Böőr pripomenul život Štefana Eliáša Iglódyho.

 

Na záver konferencie arcibiskup Bober požehnal a slávnostne pomenoval aulu teologickej fakulty podľa svätých košických mučeníkov. Konferencii predchádzala svätá omša v Kostole Najsvätejšej Trojice, ktorú celebroval košický arcibiskup. V rámci slávnosti vložil relikviu blahoslavenej Anny Kolesárovej do špeciálneho misijného kríža, ktorý bude putovať po celom Slovensku. Kríž má pozvať na 52. medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa uskutoční budúci rok v Budapešti. Sú v ňom uložené relikvie 27 svätcov z celého bývalého východného bloku. Okrem slovenskej mučeníčky možno na kríži nájsť aj relikvie košických mučeníkov či blahoslavenej Sáry Salkaháziovej.