Košická eparchia má apoštolského administrátora sede plena

Svätý Otec František 20. januára vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie pre katolíkov byzantského obradu Cyrila Vasiľa SJ, titulárneho arcibiskupa Ptolemaidy v Líbyi, doteraz arcibiskupa – sekretára Kongregácie pre východné cirkvi.
TK KBS 21.01.2020
Košická eparchia má apoštolského administrátora sede plena

Arcibiskup Cyril Vasiľ bol menovaný za správcu Košickej eparchie. / Snímka: Peter Hric/Byzantinos


Apoštolský administrátor sede plena je biskup, ktorý je vybavený zvláštnou plnou mocou. Je správcom diecézy alebo eparchie. Sú na neho prevedené povinnosti a práva diecézneho biskupa a na čas mu je zverené vedenie diecézy. Vladyka Milan Chautur teda zostáva košickým eparchom. Arcibiskup Cyril Vasiľ je však menovaný za správcu eparchie.

Cyril Vasiľ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Gymnázium absolvoval v Košiciach, teologické štúdiá na Rímskokatolíckej cyrilo-metodskej bohosloveckej fakulte UK v Bratislave. Za kňaza bol vysvätený v roku 1987 pre službu Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. V auguste 1987 odišiel do Talianska a začal štúdium na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme.

V decembri roku 1989 dosiahol licenciát kánonického práva a začal študovať prípravný rok k doktorátu. V októbri 1990 však štúdium prerušil a nastúpil do noviciátu Spoločnosti Ježišovej v Janove. Po návrate do Ríma v roku 1992 pokračoval v štúdiu a v decembri 1994 získal doktorát kánonického práva na Právnickej fakulte Pápežského východného inštitútu v Ríme. V roku 2002 tu bol zvolený za dekana, prorektora a v máji 2007 bol vymenovaný za rektora.

Je autorom početných kníh a článkov a spolupracuje s Vatikánskym rozhlasom. Od mája 2009 je sekretárom Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.