Košická eparchia má nového biskupa

Arcibiskup Cyril Vasiľ nahradil v úrade košického eparchu Milana Chautura, ktorý požiadal Svätého Otca o uvoľnenie.
TK KBS 29.06.2021
Košická eparchia má nového biskupa

Zľava: vladyka Milan Chautur, arcibiskup Cyril Vasiľ a prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak pri slávnosti v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach, na ktorej bol v januári 2020 predstavený nový apoštolský administrátor Košickej eparchie. Snímka: TK KBS/Štefan Keruľ-Kmec

Svätý Otec František prijal zrieknutie sa pastoračného riadenia Košickej eparchie predložené vladykom Milanom Chauturom, CSsR, a zároveň 24. júna vymenoval za košického eparchu vladyku Cyrila Vasiľa, SJ, doterajšieho apoštolského administrátora sede plena spomenutej eparchie. Ponechal mu pritom titul arcibiskup.

Informovala o tom Apoštolská nunciatúra na Slovensku. Menovanie eparchu je prejavom starostlivosti Svätého Otca o jednotlivé partikulárne cirkvi a jeho snahy zabezpečiť Božiemu ľudu bezpečné vedenie na ceste k spáse.

Arcibiskup Cyril Vasiľ sa narodil 10. apríla 1965 v Košiciach. Pápež Benedikt XVI. ho 7. mája 2009 vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme a za titulárneho arcibiskupa tolemaidského. Biskupskú vysviacku, podobne ako v minulosti kňazskú, prijal z rúk križevackého biskupa Slavomíra Miklovša 14. júna 2009 v pápežskej Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme.

V úrade sekretára Kongregácie pre východné cirkvi pracoval do 20. januára 2020, keď ho pápež František vymenoval za apoštolského administrátora sede plena Gréckokatolíckej eparchie Košice.

Vladyka Milan Chautur prijal biskupskú vysviacku 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského eparchiálneho biskupa Jána Hirku po tom, čo ho 11. januára 1992 pápež Ján Pavol II. vymenoval za prešovského pomocného biskupa.

Po povýšení košického exarchátu na eparchiu ho 30. januára 2008 pápež Benedikt XVI. vymenoval za košického eparchiálneho biskupa. V januári 2021 – vstúpiac do 30. roku svojej biskupskej služby – požiadal pápeža Františka o uvoľnenie z úradu eparchiálneho biskupa.

Pápež jeho žiadosť prijal s účinnosťou od 24. júna 2021, keď sa stal emeritným košickým eparchiálnym biskupom.