Košická eparchia oslávila 15 rokov

Počas posledného januárového víkendu sme si pripomenuli 15. výročie povýšenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku na metropolitný stupeň. Súčasťou zmien v roku 2008 bolo povýšenie Košického apoštolského exarchátu na eparchiu, za ktoré veriaci ďakovali slávením archijerejskej svätej liturgie 29. januára.

TS KE 30.01.2023
Košická eparchia oslávila 15 rokov

Na snímke zľava: apoštolský nuncius Nicola Girasoli, vladyka Peter Rusnák a vladyka Cyril Vasiľ. Snímka: Jozef Kmec

Spolu s košickým eparchom Cyrilom Vasiľom slávil liturgiu aj apoštolský nuncius na Slovensku Nicola Girasoli, vladyka Peter Rusnák, vladyka Atanáz Orosz, nitriansky biskup Viliam Judák a vladyka Andrej Marián Pacák.

S modliacim sa spoločenstvom bol duchovne spojený aj jeho emeritný biskup Milan Chautur, CSsR.

Vzhľadom na to, že vladyka Milan Chautur podstúpil ďalší operačný zákrok kolena, a tak sa nemohol zúčastniť na slávení liturgie v katedrále, apoštolský nuncius ho s Viliamom Judákom, Andrejom Škovierom a Jaroslavom Lajčiakom navštívili v košickej nemocnici, aby mu poďakovali za všetko, čo počas svojho pôsobenia urobil.

Milan Chautur slávil liturgiu v nemocnici, pričom ďakoval Bohu za dar metropolie sui iuris.

Tiež vyjadril vďaku všetkým veriacim a dobrodincom miestnej cirkvi.

Vladyka Peter Rusnák v homílii vyzdvihol záslužnú činnosť, ktorá sa nedá Košickej eparchii uprieť na pastoračnom poli.

Tri body, ktoré podľa neho určujú rovinu kresťanského života, sú modlitba, almužna a pôst.

Slovníky obvykle definujú almužnu ako malý dar.

Tým ju však často znehodnocujú, keďže jej zmyslom nie je finančný obnos, ale nezištný duch, s ktorým sa almužna dáva.

V duchu mýtnika, vedomého si svojej hriešnosti, vladyka Peter Rusnák vyzval prítomných, aby dokázali nezaslúženú Božiu milosť premietnuť do života a darovali ju nezištne aj ostatným.

Na záver archijerejskej svätej liturgie apoštolský nuncius Nicola Girasoli poďakoval prítomným za všetko, čím sa naprieč rokmi zaslúžili o rozvoj Cirkvi.

Vyjadril veľkú radosť zo spoločného slávenia výročia 15. výročia vzniku Košickej eparchie.

Povzbudil do hrdosti na gréckokatolícku identitu a liturgickú tradíciu, ktorá obohacuje plnosť Cirkvi.

Richard Fučko