Košický arcibiskup ďakoval zasväteným

Na pozvanie košického arcibiskupa Bernarda Bobera sa v sobotu 4. februára v seminárnom Kostole sv. Antona Paduánskeho v Košiciach zišlo vyše 170 rehoľníkov reprezentujúcich mužské a ženské rehoľné kongregácie, komunity, sekulárne inštitúty i zasvätené panny.
Jaroslav Fabian 06.02.2023
Košický arcibiskup ďakoval zasväteným

Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober sa zasväteným poďakoval za ich službu v Košickej arcidiecéze. Snímka: Jaroslav Fabian

Program sa začal svätou omšou.

Košický arcibiskup Bernard Bober nazval sviatok Obetovania Pána sviatkom dôvery Bohu.

Život v zasvätení je podľa jeho slov silným a príťažlivým svedectvom.

„Ste znamením prítomnosti Ježiša, ktorý sa aj dnes dotýka ľudí a lieči ich rany.“

Arcibiskup Bober označil modlitbu ako jedinú studňu, „z ktorej môžeme čerpať silu na svoju službu a apoštolát.

V stretávaní sa s Pánom a v službe evanjeliu je aj veľa radosti“.

Predseda KBS Bernard Bober v homílii reagoval i na aktuálnu návštevu Svätého Otca Františka v Kongu.

Na stretnutí so zasvätenými sa pápež František poďakoval za ich obetu života, ktorú v tejto krajine prinášajú napriek nepriaznivým okolnostiam a nepokojom.

„Vyzval všetkých, aby nikdy neprestali pracovať na sebe, aby sa dali formovať po celý život, lebo nikdy nemáme vyhraté, kým sme ešte na tomto svete.

Pozval všetkých k neustálemu prekonávaniu troch pokušení: pokušenie duchovnej vlažnosti, pokušenie povrchnosti a pokušenie svetskej pohodlnosti.“

Košický arcibiskup označil za koreň všetkých podobných pokušení silný individualizmus.

„Zvykli sme sa uzatvárať, riešiť veci rýchlejšie, ale bez osobného kontaktu.

Radšej to vybavíme cez sociálne siete, a ani si neuvedomujeme, ako nás to utvrdzuje vo vlažnosti, povrchnosti a pohodlnosti.“

Na záver poďakoval prítomným za ich rozhodnutie pre rehoľné a kňazské povolania.

„Vďaka za to, že ste, a vďaka za vaše rozhodnutie odovzdať svoj život Bohu a jeho službe.

Vydržte vo vernosti a s radostným svedectvom oslovujte mladých, aby aj oni po stretnutí s Pánom mu dokázali odovzdať celý svoj život,“ dodal košický arcibiskup.

Po svätej omši pokračoval sobotňajší program v aule teologickej fakulty v Košiciach svedectvami, diskusiou a prednáškou košického pomocného biskupa Marka Forgáča s názvom Citová zrelosť a zasvätený život.

Biskup Forgáč zdôraznil, aby zasvätení nezabúdali na základnú ľudskú rovinu, ktorou je emočná zrelosť alebo emotívny život.

„Ten totiž veľmi súvisí s duchovným životom, pretože duchovný život je o vzťahu k Bohu a vzťah je aj cit.

Aby sme dokázali úprimne milovať Boha, potrebujeme úprimne milovať ľudí aj seba samého.

Preto by som dnes rád pootváral témy dotýkajúce sa práve našej ľudskosti, ktorá je predpokladom duchovnej stavby, ktorú staviame v sebe ako zasvätení ľudia.“

Štatisticky je v Košickej arcidiecéze 275 rehoľných sestier, ktoré sú začlenené do 17 ženských rehoľných kongregácií a 36 rehoľných komunít.

Aktívnych je 12 mužských rehoľných kongregácií a 19 rehoľných komunít, kde je spolu 91 rehoľníkov. Z nich je 79 kňazov.