Kostol sv. Rity voňal ružami a svätosťou Rity

V Kostole sv. Rity v Košiciach sa 22. mája slúžilo päť svätých omší, aby si pútnici a ctitelia svätej Rity mohli vyprosiť milosti pre seba a svoje rodiny. Slávnostnú svätú omšu celebroval jasovský opát Ambróz Martin Štrbák.
Juraj Pigula, OSA 25.05.2021
Kostol sv. Rity voňal ružami a svätosťou Rity

K svätej Rite prichádza do košického chrámu mnoho pútnikov. Snímka: Monika Floriánová

„Keď sa schádzame, aby sme oslávili svätú Ritu, tak biblické a liturgické momenty sa spájajú v jedno. Táto žena mala obrovskú lásku: milovala svoju rodinu, milovala Cirkev. A opačne, Cirkev milovala svätú Ritu; Cirkev miluje nás všetkých.

A ak sme dnes tu, sme povolaní a pozvaní preukazovať si skutky lásky. My muži ženám a vy ženy mužom. Toto je jedinečná úloha, aby sme rástli vo svätosti,“ povzbudil jasovský opát veriacich, ktorí si okrem duchovného zážitku odnášali do svojich domovov aj ruže svätej Rity – ako znak Božej nežnosti a pomoci.

Napriek obmedzeným možnostiam pre pandémiu a nie najpriaznivejšiemu počasiu sa slávnosť svätej Rity v Košiciach niesla v znamení pokoja a radosti.