Kostol v Karlovej Vsi získal relikvie sv. Maximiliána

Sviatok Porciunkuly 2. augusta slávili veriaci v Bratislave-Karlovej Vsi spolu s arcibiskupom Stanislavom Zvolenským.
Jozef Sukeník 02.08.2018
Kostol v Karlovej Vsi získal relikvie sv. Maximiliána

Bratislavský arcibiskup v homílii priblížil históriu malého kostolíka, ktorý sv. František Assiský vlastnými rukami opravil, a tiež vysvetlil, čo znamená milosť získania odpustkov. Napokon pozval všetkých veriacich, aby sa snažili o duchovnú obnovu, lebo Cirkev je, tak ako kostol, zložená z kameňov, ktorými sme my sami.

V úvode slávnosti boli do Kostola sv. Františka Assiského v karlovej Vsi prinesené relikvie sv. Maximiliána Kolbeho (1894 – 1941). Počas života ho inšpiroval sv. František, ktorý pri Porciunkule dovolil prebývať iba najhorlivejším rehoľníkom. Maximilián Kolbe zakladal kláštory inšpirované týmto ideálom.

Pre všetkých, ktorí chcú čo najdokonalejším spôsobom nasledovať Krista, založil mariánske hnutie Rytierstvo Nepoškvrnenej. Jeho členmi sú aj veriaci z Karlovej Vsi a Maximilián Kolbe je patrónom miestneho bratstva františkánskeho svetského rádu. Uctieva sa aj ako patrón médií a hnutia za rodinu.