Kráčať za Kristom s darom ľudskosti

Katolícka cirkev na Slovensku sa teší z ďalších robotníkov v Pánovej vinici. Kňazské vysviacky sa konali 18. a 19. júna.
Katolícke noviny 21.06.2022
Kráčať za Kristom s darom ľudskosti

Na snímke zľava: Miloš Jaklovský, Ján Pčolinský a Maroš Varga prijali kňazskú vysviacku v košickom Dóme sv. Alžbety. Snímka: Jaroslav Fabian

KOŠICE

Miloš Jaklovský, Ján Pčolinský a Maroš Varga prijali 18. júna v Katedrále sv. Alžbety sviatosť kňazstva z rúk košického arcibiskupa Bernarda Bobera. 

„Buďte k ľuďom ľudskí a to Božie im sprostredkujete veľmi účinne. Čerpajte Ježišovu ľudskosť z evanjelia a zo svätostánku. Lebo kňaz môže byť veľmi disciplinovaný, sčítaný a inteligentný, no ak nie je ľudský, je to nanič. Ak nie je ľudský, nemôže byť dobrým kňazom, nemôže byť dobrým pastierom, lebo mu chýba srdce. Keď sme sterilní a uzavretí do seba, všetci okolo nás trpia.“

Košický arcibiskup novokňazov tiež vyzval, aby sa učili žiť v spoločenstve spolubratov. „Dajte si poradiť od starších a vyhľadávajte takých, ktorí naplno žijú so svojou farnosťou a poznajú svojich farníkov po mene.“ JAROSLAV FABIAN

SPIŠSKÁ KAPITULA

Spišský diecézny administrátor Ján Kuboš udelil 18. júna v Katedrále svätého Martina kňazskú vysviacku Jakubovi Konkoľovi a Pavlovi Križianovi.

Aj keď počet kandidátov bol od znovuotvorenia kňazského seminára po páde totalitného režimu najnižší, Boží ľud Spišskej diecézy prijal dar dvoch novokňazov s veľkou vďačnosťou.

V homílii ich biskup Kuboš povzbudil do prežívania kňazstva v úzkom spojení s eucharistickým tajomstvom, ktoré prináša dar života, slobody a lásky. PATRIK TARAJ

BRATISLAVA

V Kostole sv. Vincenta de Paul trnavský arcibiskup Ján Orosch vysvätil za kňazov dvoch seminaristov Misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul – Patrika Boržeckého, CM, a Petra Majerčíka, CM.

Trnavský arcibiskup prirovnal kňazov ku kameňom, ktoré Boh opracováva a chce z nich vytesať tú najkrajšiu sochu, ako Michelangelo, ktorý vytesal sochu Dávida. Novokňazov povzbudil, aby boli dobrými pastiermi a nebáli sa odovzdať do Božích rúk: „Kriste, som tu, aby si mnou mohol disponovať.“ JÁN KOLLA

V Katedrále svätého Martina v Spišskej Kapitule boli za kňazov vysvätení Jakub Konkoľ a Pavol Križian. Snímka: Andrej Mjartan

ĽUTINA

Kňazské rady Prešovskej archieparchie sa rozšírili o štyroch novokňazov. Miroslav Baran, Mário Buraľ, Jakub Jurčišin a Peter Koršňak prijali 19. júna v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky kňazskú vysviacku z  rúk vladyku Petra Rusnáka.

V  príhovore spomenul nedeľné evanjelium o povolaní, ktoré súvisí s novými kňazmi v Pánovej vinici, a pokračoval príbehom Eliáša, ktorý hodil svoj plášť na Elizea, aby pokračoval v jeho úlohe.

Novokňazov sa opýtal: „Som i ja pripravený kráčať za Kristom ako Elizeus alebo ako apoštoli za Ježišom, aj keď do života prídu skúšky?“ Podľa jeho slov sa nemáme báť, pretože Ježiš zomrel a premohol smrť za každého z nás.

Celú fotogalériu k článku si môžete pozrieť TU.