Krása života je vo víťazstve nad hriechom

Bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský predniesol v pondelok 14. novembra počas svätej omše v rámci Trnavskej novény homíliu na tému: Narušenie Božieho obrazu v človekovi prvotným hriechom - Kainov komplex.

Katolícke noviny 17.11.2022
Krása života je vo víťazstve nad hriechom

Od začiatku Trnavskej novény prichádza do Baziliky sv. Mikuláša množstvo veriacich. Snímka: Tomáš Novosedlík

„Keď sa nachádzame v komplikovanejšom teréne alebo máme vystupovať po schodoch, je pre nás starších dobré, keď sa máme o čo oprieť. Ale je dôležité, aby sa nielen starší opierali. Aj mladší sa musia oprieť, keď sa dostávajú do styku s náročnými životnými skutočnosťami. A my sa dnes oprieme o evanjelium, ktoré nám nádherným spôsobom pripomenulo láskavého Boha Otca. Boh k nám prišiel v Ježišovi Kristovi, ktorý nám dokonale sprítomnil lásku. Aj keď Ježiš zomrel na kríži, nikdy neopustil svoju lásku k ľuďom,“ povedal na úvod homílie bratislavský arcibiskup a upozornil, že „vždy, keď sa hovorí o hriechu, či sme mladší alebo starší, vždy sa musíme oprieť – aby sme si zachovali rovnováhu“.

Podľa jeho slov je biblický príbeh, ako Kain zabil Ábela, nadčasový.

„Sväté písmo tu už hovorí o rodine Adama a Evy po hriechu. Adam a Eva slobodným rozhodnutím nechali vstúpiť do sveta hriech a tento hriech má svoje dôsledky.“

V súvislosti s touto staťou Biblie Stanislav Zvolenský zdôraznil aj rozmer ľudských hriechov: nadradenosti muža voči žene, ale i vlastníctva, ktoré vyplýva z Eviných slov po pôrode syna, keď hovorí, že získala človeka od Pána.

Takisto poukázal na napätia, ktoré vznikajú, keď sa delí miera lásky, keď je niektoré dieťa uprednostňované.

Obaja – Kain aj Ábel – prinášali obetu.

Pán vzhliadol na Ábela a na jeho obetu.

Pán nad nimi nevynáša súd, len má odlišný pohľad.

Spolu s Kainom by sme to mohli spontánne chápať ako nespravodlivosť.

„Všimnite si našu poznačenosť hriechom - začíname podozrievať Pána, že je nespravodlivý. Otázka znie, aké je správne vnímanie tejto situácie. Pán totiž Kaina nepodceňuje, ani naň nezabúda, lebo následne v posvätnom texte počúvame, ako sa Pán Boh Kainovi prihovára. Neznamená to teda, že ho nemá rád?“ vysvetlil kazateľ a pokračoval: „Ábel dostáva požehnanie od Pána. Neznamená to však, že by sa Pán na Kaina hneval. Ale Kain sa hnevá na Pána. Lebo si myslí, že všetko patrí jemu. Ten, kto má, chce mať ešte viac, nechce dopriať iným. Pán tu však kladie nejakú hranicu, aby ten, kto je uprednostňovaný, narazil a spamätal sa, že nie je na svete sám, že sa musí prispôsobiť a otvoriť pre iných. Celá situácia je nastavená tak, aby sa Kain otvoril pre svojho brata Ábela.“

Pán príde ku Kainovi a otcovsky sa pýta, prečo sa hnevá, prečo sa mu zamračila tvár.

Robí to preto, aby sa Kain spamätal, aby svoj hnev krok za krokom prekonával.  

„Je to obraz nášho života vo všetkých generáciách. Keď nie je v tebe nič zlé, keď je v tebe priateľstvo, nemusíš pozerať do zeme, môžeš sa vystrieť. Ale ak nerobíš dobre, hriech číha pri dverách a sleduje ťa jeho žiadostivosť. Kainova situácia nie je fatálna, stále je možnosť, aby ju mohol zmeniť. Musí sa sám vo svedomí rozhodnúť. To znamená konať dobre, otvoriť sa pre spoločenstvo, pre brata.“

Zlý duch číha, aby v nás roznietil hriech žiadostivosti.

„Súboj vnútri Kaina sa skončil zle. Kain zavolal Ábela von. Potom nasledovalo to dramatické: Kain zabil Ábela. Pred Pánom Bohom sa vyhovára, že nie je jeho strážcom.“

Bratislavský arcibiskup upozornil, že všetci musíme bojovať vo svojom vnútri, lebo pri dverách nášho srdca číha hriech.

„Všetci chceme však byť tými, ktorí prekonajú nebezpečenstvo v podobe hriechu neprajnosti a žiarlivosti. V tom je krása života: keď to prekonávate.“