Kresťania sa modlili za jednotu

Nad celoslovenskou modlitbovou iniciatívou v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov od 18. do 25. januára prevzala záštitu Ekumenická rada cirkví a predseda Rady KBS pre ekumenizmus, trnavský arcibiskup Ján Orosch.
Ľubomír Bechný 24.01.2023
Kresťania sa modlili za jednotu

V Kežmarku boli ekumenické bohoslužby na troch miestach. Snímka: Miroslava Petríková

Tohtoročná téma Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Robte dobro, domáhajte sa práva“ (Iz 1, 17).

TRNAVA

Celoslovenská ekumenická bohoslužba sa konala 22. januára v uršulínskom Kostole sv. Anny v Trnave. Arcibiskup Ján Orosch pripomenul, že tento rok „sa stretávame na 29. celoslovenských ekumenických bohoslužbách“.

Podľa jeho slov sa Katolícka cirkev priblížila k Ekumenickej rade cirkví aj vďaka encyklike pápeža Jána Pavla II. Ut unum sint, v ktorej zdôraznil ústredný význam ekumenizmu: „Hnutie podporujúce zjednotenie kresťanov nie je len nejakým príveskom k  tradičným činnostiam Cirkvi, naopak: je organickou súčasťou jej života a pôsobenia.“

Trnavský arcibiskup upozornil aj na zásluhy pápeža Benedikta XVI., ktorý chcel podobne ako jeho predchodca vynaložiť maximálne úsilie na obnovenie jednoty všetkých Pánových učeníkov.

KEŽMAROK

Ekumenické bohoslužby pripravili v Kežmarku na troch miestach. V Bazilike Svätého kríža 19. januára adresoval prítomným  kázeň  gréckokatolícky kňaz Dominik Petrík.

V gréckokatolíckom chráme sa 20. januára veriacim prihovoril evanjelický farár Roman Porubän. Kežmarský dekan farár František Trstenský predniesol kázeň 21. januára v novom evanjelickom kostole. 

–FT–

Členka Cirkvi adventistov siedmeho dňa Eva Dubovská sa s rodinou zúčastnila na viacerých stretnutiach. Snímka: Ľubo Bechný

ŽILINA

Po „modlitebnom pôste“ spôsobenom pandémiou sa aj v Žiline, kde majú ekumenické stretnutia dlhoročnú tradíciu, uskutočnila séria modlitieb za jednotu kresťanov. Začali sa 18. januára v evanjelickom kostole a. v. Na organe sprevádzala Marta Gáborová zo žilinského konzervatória.

Hostiteľom bol senior Turčianskeho seniorátu Marián Kaňuch. Ďalšie dni bola hostiteľom Gréckokatolícka cirkev, Rímskokatolícka cirkev, Cirkev adventistov siedmeho dňa, Cirkev bratská a Otvorený kresťanský zbor. Na úvod vždy privítal prítomných miestny kňaz alebo kazateľ.

Po piesni nasledovali duchovné príhovory spojené s modlitbou. Na niektorých miestach boli aj voľné modlitby bratov a sestier.

Každé stretnutie malo svoje špecifiká, v ECAV zaznel zborový spevokol, v rímskokatolíckom kostole organové skladby v podaní brata Mariána Mušku, v Cirkvi bratskej si veriaci vypočuli mládežnícke chválospevy.

Na stretnutí u gréckokatolíkov prekvapil dekan Emil Turiak vlastnoručne napečenými koláčmi. Eva Dubovská, členka Cirkvi adventistov siedmeho dňa, sa s manželom a deťmi zúčastnila na takmer všetkých stretnutiach. Jej starý otec Milan Púček stál pri zrode ekumenických stretnutí v Žiline.

Eva Dubovská pre KN povedala, že ju tohtoročná, pomerne ťažká téma stretnutí veľmi oslovila. Pri narodení prvého dieťaťa Andrejka prežili ťažké obdobie boja s leukémiou typu B. V nemocnici strávili vyše deväť mesiacov a absolvovali nekonečné množstvo transfúzií.

Najhoršie boli prvé tri dni, keď im oznámili, že dieťa zomiera. Najviac ich vtedy povzbudila účasť, modlitby a záujem. Naopak, boleli rôzne laické, i keď dobre mienené rady, čo sa týka životosprávy a podobne.

Aj vďaka modlitebnému zápasu naprieč cirkvami je šesťročný Andrejko v trvalej remisii. Jeho štvorročná sestrička Evička je úplne zdravá.