Krivá spomínala na sestru Zdenku

V Krivej na Orave sa od 30. júla do 4. augusta konali slávnosti blahoslavenej sestry Zdenky.
Rudolf Schuster 05.08.2019
Krivá spomínala na sestru Zdenku

Sobotnú svätú omšu slúžil pomocný biskup Olomouckej arcidiecézy Josef Nuzík. / Snímka: Ján Džubek


V prvý deň slúžil svätú omšu Anton Ziolkovský. Po bohoslužbe bola vystavená Oltárna sviatosť k adorácii. V piatok prišli vo väčšom počte pútnici z Chlebníc aj so svojím farárom Stanislavom Misálom. Ten vzťah blahoslavenej rehoľníčky k Bohu prirovnal k slnečnici, ktorá sa otáča k slnku. Takýmto spôsobom sa máme na Boha obracať i my. Po bohoslužbe bola krížová cesta priamo na ulici, kde vyrastala blahoslavená Zdenka, vlastným menom Cecília Schelingová.

Vyvrcholením slávností bola sobotná svätá omša, ktorú celebroval hosť z Moravy Josef Nuzík, pomocný biskup Olomouckej arcidiecézy. Na záver slávností slúžil v nedeľu svätú omšu miestny farár Rudolf Schuster. Potom sa pútnici stretli na agapé.

Na každej svätej omši počas spomienkových slávností sa na bohoslužbách pod holým nebom zúčastnilo približne 600 až 800 veriacich z Krivej i pútnikov z blízkeho i ďalekého okolia. Príhovory a homílie približovali hrdinstvo blahoslavenej Zdenky, ktorým sa možno inšpirovať aj v dnešnej dobe.