Levoča opäť privítala pútnikov

Na Mariánsku horu v Levoči prichádzali pútnici aj tento rok.
08.07.2018
Levoča opäť privítala pútnikov

Počas predĺženého odpustového týždňa od 1. do 8. júla na Mariánsku horu v Levoči prišlo podľa organizátorov približne pol milióna veriacich. Vrcholom púte bola slávnostná svätá omša, ktorú celebroval kardinál Gerhard Ludwig Müller, emeritný prefekt Kongregácie pre náuku viery.

Tohtoročné putovanie sa nieslo v znamení úcty k našej spoločnej Matke Vykupiteľa a na túto tému kázal v homílii i spišský biskup Štefan Sečka. „Keď sa všemohúci Stvoriteľ nebál zeme, neštítil sa v lone Panny Márie stať sa človekom, prečo sa my ostýchame z jej viery byť počatí a zrodení ako Božie deti? V Márii sa snúbi to, čo inak zostáva v nezmieriteľnom protiklade: prirodzenosť a milosť; rozum a viera; pocit a poznatok; utrpenia a nádej; poníženie stvorenia a radostná veľkosť. V osobe Panny Márie máme najvydarenejšie predstavenie a uskutočnenie kresťanského obrazu človeka.“

Okrem tisícov pútnikov bolo na slávnostnej svätej omši prítomných aj dvesto Slovákov žijúcich v Rumunsku.

–TK KBS–